Divendres 19 de Juliol de 2024

Pla d'Inclusió Social

     El plans locals d'inclusió social són una estratègia Europea amb que es poden dotar els municipis per lluitar contra la pobresa i afavorir la inclusió social. Des de l’any 2.010, el Consell Comarcal del Tarragonès, a través de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials, disposa del Pla Comarcal d’Inclusió i Cohesió del Tarragonès (PLIS Tarragonès) que es desenvolupa a través del contracte programa del  Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

  •  Objectiu:

Debilitar els factors generadors d'exclusió, atendre els col·lectius amb més necessitats i prevenir futures situacions de vulnerabilitat.

  •  A qui va adreçat:

- Col·lectius socials en situació d’exclusió i vulnerabilitat.

- Xarxa d’agents socials de la comarca del Tarragonès.        

  •  Descripció de la Tasca:

- Conèixer els mecanismes generadors d’exclusió social i identificar els factors causals.

- Crear sinergies amb tots els agents socials de la comarca que treballen per a la inclusió social, impulsant el treball en xarxa.

- Desenvolupar una política social innovadora generant espais de diàleg i consens social.

- Impuls de programes comunitaris de prevenció, foment de l’autonomia  i debilitació de factors d’exclusió.

                                           plis

  • Com s’hi pot accedir:

      En funció de les accions:

- A través dels serveis socials del teu municipi.

- Oficina Tècnica del PLIS Tarragonès: Tel. 977 24 45 00 o al correu                                   

  • Enllaços d'interès:

       extLink_img.gif Pla Local d'Inclusió i Cohesió Social de Tarragona.

       extLink_img.gif Plans Locals d'Inclusió Social  (Generalitat de Catalunya)

       Logo CCT nou                                                                                                                                                            

  • Compartir a
Consell Comarcal del Tarragonès

Consell Comarcal del Tarragonès
Carrer de les Coques,3 43003 Tarragona
Telf. 977 24 45 00 Fax 977 24 45 13
NIF. P-9300002-D