Dependència

És un programa de caire interdepartamental, adscrit al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Departament de Salut, que té com a finalitat dur a terme el desplegament de la llei de dependència a Catalunya.

El programa també s’ocupa d’impulsar i ordenar les actuacions de la Generalitat de Catalunya, conjuntament amb les administracions locals, en matèria de promoció de l’autonomia personal i l’atenció a les persones en situació de dependència.

 • Objectiu

  Donar una atenció global a les persones que, per raons d’edat, malaltia o discapacitat, i lligades a la manca o la pèrdua d’autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial, requereixen l’atenció d’una altra o altres persones o ajudes importants per realitzar activitats bàsiques de la vida diària, o, el en cas de les persones amb discapacitat intel·lectual o malaltia mental, d’altre suport per a l’autonomia personal.

  Es tracta d’un nou dret universal i subjectiu.

 • A qui va adreçat

  A les persones de la comarca del Tarragonès en situació de dependència.

 • Descripció de la tasca

  Un cop es té la resolució del grau de dependència, el PRODEP (Programa per a l’impuls i l’ordenació de la promoció de l’autonomia personal i l’atenció a les persones amb dependència), en un període de tres mesos aproximadament, ens fa arribar a cada àrea bàsica d’atenció primària una llista de les persones, ja valorades i amb dret, segons la legislació, a rebre les prestacions i serveis corresponents al catàleg.

  • S’inicia el Programa d’Atenció Individual (PIA) que han de realitzar els serveis socials públics, en el qual es determinaran les modalitats d’intervenció més adients a les necessitats de les persones d’entre els serveis i les prestacions econòmiques previstes en la resolució per al seu grau i nivell.
  • Incorpora la participació en l’elecció de la persona beneficiària i/o família o les entitats tutelars que la representin.
 • Protocol que cal seguir
  • Estudiar i valorar la situació de dependent i el seu entorn.
  • Elaborar el Pla Individual d’Atenció pactat prèviament amb la persona i/o entorn familiar oferir els recursos més adients.
  • Seguiment dels diferents plans d’atenció individual.
Llei de la Dependència
 • Compartir a
Consell Comarcal del Tarragonès

Consell Comarcal del Tarragonès
Carrer de les Coques,3 43003 Tarragona
Telf. 977 24 45 00 Fax 977 24 45 13
NIF. P-9300002-D