Dimecres 24 de Abril de 2024

Guia comunicació amb perspectiva de gènere

L'Agenda 2030 pel Desenvolupament Sostenible impulsa el compromís de la comunitat internacional per l'assoliment de la fita de la igualtat de gènere i l'empoderament de totes les dones i nenes a través de l'objetiu específic 5, i de forma transversal en la resta d'objectius.
Uns Objectius de Desenvolupament Sostenible als que els governs locals també estan vinculats i que determinen, entre d'altres:

  • Millorar l'ús de la tecnologia instrumental, en particular la tecnologia de la informació i les comunicacions, per a promoure l'empoderament de les dones.

L'article 26 de la Llei 17/2015 del Parlament de Catalunya, de 21 de juliol, d’Igualtat efectiva entre dones i homes, determina, en el mateix sentit, que:
1. Els poders públics de Catalunya han de promoure accions per a afavorir la implantació de les noves tecnologies a partir de criteris d’igualtat, i han de fomentar la participació de les dones en la construcció de la societat de la informació i del coneixement.
2. En els projectes desenvolupats en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació finançats totalment o parcialment pels poders públics de Catalunya, s’ha de garantir que el llenguatge i els continguts no siguin sexistes.
Així mateix, un dels principis orientadors de l’actuació dels poders públics, d’acord amb el que es disposa a l’article 6 de la Llei 11/2014, de 10 d’octubre, per a garantir els drets LGBTI i per erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, és garantir el respecte de la pluralitat d’identitats per orientació afectiva i sexual i empara la participació, la no-invisibilització i la representació de les persones LGBTI.

I més enllà de les normes catalanes, espanyoles o europees, es situa el compromís i la voluntat d'aquest Consell Comarcal del Tarragonès envers el foment de la igualtat de gènere que ha fet possible aquesta Guia.

Podeu consultar la Guia fent clic en aquest enllaç.

  • Compartir a
Consell Comarcal del Tarragonès

Consell Comarcal del Tarragonès
Carrer de les Coques,3 43003 Tarragona
Telf. 977 24 45 00 Fax 977 24 45 13
NIF. P-9300002-D