Guia comunicació amb perspectiva de gènere

L'Agenda 2030 pel Desenvolupament Sostenible impulsa el compromís de la comunitat internacional per l'assoliment de la fita de la igualtat de gènere i l'empoderament de totes les dones i nenes a través de l'objetiu específic 5, i de forma transversal en la resta d'objectius.
Uns Objectius de Desenvolupament Sostenible als que els governs locals també estan vinculats i que determinen, entre d'altres:

  • Millorar l'ús de la tecnologia instrumental, en particular la tecnologia de la informació i les comunicacions, per a promoure l'empoderament de les dones.

L'article 26 de la Llei 17/2015 del Parlament de Catalunya, de 21 de juliol, d’Igualtat efectiva entre dones i homes, determina, en el mateix sentit, que:
1. Els poders públics de Catalunya han de promoure accions per a afavorir la implantació de les noves tecnologies a partir de criteris d’igualtat, i han de fomentar la participació de les dones en la construcció de la societat de la informació i del coneixement.
2. En els projectes desenvolupats en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació finançats totalment o parcialment pels poders públics de Catalunya, s’ha de garantir que el llenguatge i els continguts no siguin sexistes.
Així mateix, un dels principis orientadors de l’actuació dels poders públics, d’acord amb el que es disposa a l’article 6 de la Llei 11/2014, de 10 d’octubre, per a garantir els drets LGBTI i per erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, és garantir el respecte de la pluralitat d’identitats per orientació afectiva i sexual i empara la participació, la no-invisibilització i la representació de les persones LGBTI.

I més enllà de les normes catalanes, espanyoles o europees, es situa el compromís i la voluntat d'aquest Consell Comarcal del Tarragonès envers el foment de la igualtat de gènere que ha fet possible aquesta Guia.

Podeu consultar la Guia fent clic en aquest enllaç.

  • Compartir a
Consell Comarcal del Tarragonès

Consell Comarcal del Tarragonès
Carrer de les Coques,3 43003 Tarragona
Telf. 977 24 45 00 Fax 977 24 45 13
NIF. P-9300002-D