SIS Itinerant

      El Servei Itinerant d’Intervenció socioeducativa del Tarragonès  es un servei d’atenció  a la infància i l’adolescència en risc social destinat a donar de manera integrada el conjunt de prestacions dels serveis d’intervenció socioeducativa:  

 • Servei de suport a les famílies amb infants de 0 a 3 anys en situació de risc
 • Servei d’atenció diürna (3 a 15 anys)
 • Servei d’intervenció amb famílies amb infants i adolescents en situació de risc. (3 a 18 anys)
 • Servei d’acompanyament socioeducatiu per a adolescents. (16 a 18 anys)

     Aquesta atenció es presta tenint en compte les característiques del context comarcal. Les actuacions es dirigeixen tant als infants, als adolescents com a les seves famílies, mitjançant el treball individualitzat, el grupal, el treball en xarxa i amb la comunitat. Es vetlla per un adequat desenvolupament integral, el benestar dels infants i per la permanència amb la seva família. 

Les finalitats del SIS Itinerant Del Tarragonès són:

 • Proporcionar atenció a tots els infants i adolescents en situació de risc, afavorint la cobertura de les seves necessitats que els garanteixin un nivell de benestar adequat, el seu desenvolupament personal i la seva integració social i l’adquisició d’aprenentatges, disminuint les situacions de risc i prevenint situacions més greus de desprotecció.
 • Proporcionar suport a la criança i educació dels infants de 0 a 3, mitjançant l’oferiment d’espais individuals i/o grupals per treballar mitjançant la intervenció dels professionals en la millora de la cobertura de les necessitats dels infants en situació de risc.
 •  Prestar el recolzament necessari a les famílies amb infants i adolescents en situació de riscper aconseguir que aquests tinguin cobertes les seves necessitats bàsiques en el seu nucli familiar i evitar l’agreujament de la situació de desprotecció.

                                               child-865116_1920.jpg

 

La metodologia del programa es basa en els següents principis:

 • El programa està vinculat directament als serveis socials d’atenció primària que en realitzen les derivacions.
 • Les actuacions socioeducatives involucren tant als infants com a les seves famílies i es fonamenten en l’aprenentatge de noves competències i del reforçament dels vincles familiars i la parentalitat positiva.
 • Es presta una atenció personalitzada a través de l’elaboració d’ un projecte educatiu individualitzat (PEI) per a cada infant/adolescent que es vincular al Pla d’Intervenció familiar.
 • En aquelles situacions familiars que requereixen una tractament mes exhaustiu i rehabilitador el SIS Families proporciona un intervenció fonamentada en la teràpia familiar sistèmica.
 • Les actuacions es caracteritzen per la seva proximitat, flexibilitat, versatilitat d’estratègies i s’adapten a les necessitats i característiques i els equipaments disponibles de cada municipi.

 

Destinataris:

 • Infants i adolescents de 0 a 18 anys en situació de risc i les seves famílies.

 SISmom

 

Informació i accés al Servei:

 • A través dels serveis d’atenció primària comarcals al vostre municipi.

 

Més informació:

  Logo CCT nou                 deptreballgen               Diputacio  

 • Compartir a
Consell Comarcal del Tarragonès

Consell Comarcal del Tarragonès
Carrer de les Coques,3 43003 Tarragona
Telf. 977 24 45 00 Fax 977 24 45 13
NIF. P-9300002-D