Xarxa Comarcal de Centres Oberts del Tarragonès

     Els Centres Oberts, segons la Cartera de Serveis, són Serveis d’intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents i formen part com una prestació garantida dels serveis socials bàsics. Es defineixen com un Servei diürn preventiu, fora de l'horari escolar, que dona suport, estimula i potencia l'estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització, l'adquisició d'aprenentatges bàsics i l'esbarjo, i compensa les deficiències socioeducatives de les persones ateses mitjançant el treball individualitzat, el grupal, la família, el treball en xarxa i amb la comunitat.

  • Objectiu:

Proporcionar atenció als infants afavorint el seu desenvolupament personal, la seva integració social i l'adquisició d'aprenentatges, prevenint l’aparició de situacions de risc i complementant l’educació familiar i escolar.

  • A qui va adreçat:

Infants i adolescents de 3 a 18 anys, prioritzant aquells que requereixen més suport.

                                 centreobert

     La Xarxa Comarcal de Centres Oberts del Tarragonès (XCOT) és el resultat d’ un programa d’intercanvi i cooperació entre els 9 Centres Oberts dels municipis de la comarca. Els Centres disposen d’un servei d’orientació i suport que s’ofereix dels del Consell Comarcal del Tarragonès, es comparteixen metodologies i es promouen activitats conjuntes on hi poden participar directament els infants, adolescents i les seves famílies.

  • Com s'hi pot accedir:

Accés als Centres Oberts: A través de l’equip d’atenció social primària o directament al Centre Obert del teu municipi.

Accés al Servei d’Orientació i suport de la XCOT: 977 24 45 06 (Unitat d’Infància i Família) o al correu:

  • Enllaços d'interès:

       arxiu_pdf.jpgCentres Oberts adscrits a l’Àrea Bàsica de Serveis Socials del Tarragonès.

 


       Logo CCT nou                  logoxcot                       deptreballgen

 

 

  • Compartir a
Consell Comarcal del Tarragonès

Consell Comarcal del Tarragonès
Carrer de les Coques,3 43003 Tarragona
Telf. 977 24 45 00 Fax 977 24 45 13
NIF. P-9300002-D