EAIA

És un servei format per equips multiprofessionals dedicats a l’atenció dels infants i adolescents en situació d’alt risc social i a llurs famílies.

L’any 2005 es crea l’EAIA del Tarragonès, que compta amb vuit professionals: dues pedagogues, dues psicòlogues, dues diplomades en Treball Social i dos educadors/es socials.

 • Objectiu

  Estudiar, diagnosticar i valorar la situació en què es troben els infants i adolescents en alt risc social i proposar, si escau, mesures de protecció. I també fer el seguiment de la situació dels infants i adolescents, un cop s’ha aplicat la mesura protectora proposada.

 • A qui va adreçat

  Als infants i adolescents en situació de risc greu o desemparament (de 0 a 18 anys) de la comarca del Tarragonès.

 • Descripció de la tasca

  Les funcions que realitza l’EAIA del Tarragonès són:

  • Rebre els casos d’alt risc social derivats pels serveis i equips competents.
  • Diagnosticar i valorar els menors i les famílies.
  • Emetre propostes tècniques i administratives que vagin en benefici dels menors.
  • Elaborar els plans de millora.
  • Seguiment dels menors i les famílies un cop aplicada la mesura.
  • Coordinar-se amb altres equips i serveis.
  • Assessorament a les EBASP.
 • Com arriben els casos

  A través de:

   • Els equips d’atenció social primària (EBASP).
   • La Direcció General d’Atenció als Infants i als Adolescents (DGAIA).
   • La Fiscalia de Menors.
   • Instàncies judicials

  No és un servei d’accés directe per als ciutadans.

  • Enllaços d’interès

      point.jpgEquips d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència (EAIA)            

      point.jpgInfància Respon: 116 111

      infancia respon                        

          

 • Compartir a
Consell Comarcal del Tarragonès

Consell Comarcal del Tarragonès
Carrer de les Coques,3 43003 Tarragona
Telf. 977 24 45 00 Fax 977 24 45 13
NIF. P-9300002-D