CCGG: Consell Consultiu de la Gent Gran

El Consell Consultiu de la Gent Gran és un òrgan de consulta i participació, creat amb l’objectiu de potenciar i de canalitzar tots els aspectes que tenen relació amb les persones grans i les associacions de la comarca en tot el que fa referència a la gent gran en el dia a dia del Consell Comarcal del Tarragonès.

 • A qui va adreçat
  • A les entitats i associacions, legalment reconegudes i legalment constituïdes, formades per membres de la tercera edat que estiguin domiciliades al Tarragonès.

  Els representants de les entitats que formin part del CCGG es comprometen a col·laborar i posar tots els mitjans per portar a terme els acords de l’Assemblea General i informar-ne les persones sòcies que representen.
 • Descripció de la tasca
  • Un instrument de participació i col·laboració amb l’Àrea de Benestar Social del Consell Comarcal del Tarragonès per a totes aquelles actuacions adreçades a la gent gran.
  • Fer de referent de les relacions del Consell amb les organitzacions i entitats de la gent gran del Tarragonès.
  • Promoure la celebració d’actes, trobades de discussió i assemblees de la tercera edat amb la finalitat de desenvolupar la discussió i la recerca de solucions sobre els problemes socials de la salut, culturals, econòmics, etc., de la vellesa.
  • Qualsevol altra activitat que impliqui la col·laboració amb el Consell Comarcal del Tarragonès per a la consecució de nivells més alts de benestar i qualitat de vida per a la gent gran.
 • Com s’hi pot accedir:

  Sol·licitant-ho al treballador/a social de l’Equip d’Atenció Social Primària de l’ajuntament, el qual ho derivarà a l’organisme competent.

  Al Consell Comarcal del Tarragonès – tel. 977 24 45 06.

Més informació:

Arxiu PDFReglament

arxiu_pdf.jpgModificació Reglament (Article 11, apartat i)

arxiu_pdf.jpgComposició de la Junta Permanent del Consell Consultiu Comarcal de la Gent Gran del Tarragonès.

arxiu_pdf.jpgEntitats que formen part del Consell Consultiu Comarcal de la Gent Gran del Tarragonès.


                                    

Gent GranFatec

 • Compartir a
Consell Comarcal del Tarragonès

Consell Comarcal del Tarragonès
Carrer de les Coques,3 43003 Tarragona
Telf. 977 24 45 00 Fax 977 24 45 13
NIF. P-9300002-D