El servei d’ajuda a domicili

És el conjunt organitzat d’accions que es realitzen bàsicament al domicili de l’usuari mitjançant un professional (treballador/a familiar) que desenvolupa tasques d’atenció personal, d’ajuda a la llar i de suport personal.

 • Objectiu

  Proporcionar atencions i ajuda a les persones o famílies amb dificultats per causes socials o de salut, per millorar la qualitat de vida i mantenir-les al seu domicili.

 • Descripció de la tasca

  Es porta a terme per mitjà de les persones treballadores familiars, les quals acudeixen al domicili per prestar ajuda a la llar i suport a persones o famílies amb dificultats de desenvolupament o manca d’autonomia.

 • A qui va adreçat

  A persones o famílies que per motius físics, psíquics o socials es troben en situació de manca d’autonomia o incapacitat per poder portar a terme les tasques habituals de la vida quotidiana

 • Com s’hi pot accedir:

  Sol·licitant-ho al treballador/a social de l’Equip d’Atenció Social Primària de l’ajuntament, el qual valorarà l’estat de necessitat i proposarà el tipus d’ajuda o intervenció més adient.

  Al Consell Comarcal del Tarragonès – tel. 977 24 45 06.

Arxiu PDFReglament

 • Compartir a
Consell Comarcal del Tarragonès

Consell Comarcal del Tarragonès
Carrer de les Coques,3 43003 Tarragona
Telf. 977 24 45 00 Fax 977 24 45 13
NIF. P-9300002-D