SATASP

Servei que proporciona suport i assessorament tècnic a les funcions dels diferents equips i professionals dels serveis socials d’atenció primària; així mateix, també poden prestar directament aquests serveis quan sigui necessari.

Aquest servei disposa dels següents professionals, a temps complet o parcial, segons les necessitats de la respectiva àrea territorial. Aquests professionals són: un diplomat/da en Treball Social/assistent social, un pedagog/a o un educador/a social, un psicòleg/oga i un llicenciat/da en Dret. També compta amb altres professionals de disciplines aplicades a l’àmbit social.

 • Objectiu

  D'una banda, es prestarà assessorament tècnic en programació, realització de projectes i organització dels serveis socials, així com en tasques de formació dels professionals d’aquests serveis.

  D'altra banda, es prestarà atenció directa excepcionalment als usuaris d’aquests serveis, en determinats casos i sempre a demanda dels professionals dels serveis socials d’atenció primària.

 • A qui va adreçat

  Els destinataris dels serveis seran els equips professionals que componen els serveis socials d’atenció primària o de primer nivell.

 • Descripció de la tasca

  Suport i assessorament tècnic.

  Informar, orientar i assessorar els professionals d’atenció primària.

  Rebre, analitzar, diagnosticar, valorar i fer propostes d’actuació en relació amb les demandes i necessitats socials dels ciutadans.

  Aplicar tractaments de suport i acompanyaments a persones, famílies o grups amb dificultats.

  Fer el seguiment de programes que requereixen la intervenció dels serveis socials d’atenció primària (servei d’ajut a domicili, teleassistència, transport adaptat, PIRMI, suport a la dependència, centres residencials per a gent gran, centres oberts, infància i família, i dona, entre d’altres.

  Gestionar propostes de millora i coordinar-se amb altres equips i serveis. Reforç a l’atenció, en determinats casos.

  Reforç a l’atenció, en determinats casos.

 • Com s’hi pot accedir:

  És un servei d’assessorament per a professionals i per a ajuntaments.

Més Informació sobre serveis socials:

point.jpgLlei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials.

point.jpgCartera de serveis socials.

DixitLlei Serveis Socials
lectura facil cartera Quaderns
Tallers Acció Social Papers Acció Social


 

 • Compartir a
Consell Comarcal del Tarragonès

Consell Comarcal del Tarragonès
Carrer de les Coques,3 43003 Tarragona
Telf. 977 24 45 00 Fax 977 24 45 13
NIF. P-9300002-D