Serveis Bàsics

És un servei portat a terme pels equips bàsics d’atenció social primària (EBASP), formats per treballadors/es socials i educadors/es socials. Constitueixen el punt d’accés més immediat al Sistema Català de Serveis Socials.

S’atenen en un primer moment totes les demandes i necessitats socials de la ciutadania, es fa un primer diagnòstic i un pla d’actuació i s’apliquen els programes i recursos a l’abast o bé es deriven a serveis més especialitzats.

 • Objectiu

  Millorar el benestar social i afavorir la integració de les persones i grups dins la seva comunitat.

 • A qui va adreçat

  A la població en general: gent gran, disminuïts, adults, dona i infància.

 • Descripció de la tasca

  Les funcions que realitzen les EBASP del Tarragonès són:

  • Informar, orientar i assessorar els ciutadans en relació amb els recursos i prestacions socials existents per tal d’afrontar les seves necessitats.
  • Detectar i prevenir les situacions de risc social o exclusió.
  • Rebre, analitzar, diagnosticar, valorar i fer propostes d’actuació en relació amb les demandes i necessitats socials dels ciutadans.
  • Aplicar tractaments de suport i acompanyament a persones, famílies o grups amb dificultats.
  • Tramitar i fer el seguiment de programes que requereixen la seva intervenció: servei d’ajut a domicili, teleassistència, transport adaptat, PIRMI, suport a la dependència, centres residencials per a gent gran, entre d’altres.
  • Gestionar propostes de derivació a serveis especialitzats i coordinar-se amb altres equips i serveis.
 • Com s’hi pot accedir:

  Sol·licitant-ho al treballador social de l’Equip d’Atenció Social Primària de l’ajuntament, el qual valorarà l’estat de necessitat i proposarà el tipus d’ajuda o intervenció més adient.
  Al Consell Comarcal del Tarragonès – tel. 977 24 45 06.
  Equip Bàsic d’Atenció Social Primària del Tarragonès Nova finestra

           Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials

Butlletí families
 • Compartir a
Consell Comarcal del Tarragonès

Consell Comarcal del Tarragonès
Carrer de les Coques,3 43003 Tarragona
Telf. 977 24 45 00 Fax 977 24 45 13
NIF. P-9300002-D