Arxiu del Consell Comarcal del Tarragonès (ACCTA)

L’Arxiu del Consell Comarcal del Tarragonès (ACCTA), gestionat funcionalment des de l’Arxiu Històric de Tarragona (AHT) en tant que Arxiu Comarcal del Tarragonès, té com a funcions principals les següents:

 

-         Proposar, implementar i gestionar el sistema de gestió documental del Consell Comarcal del Tarragonès (CCT) en base als següents paràmetres.

-         Elaborar i mantenir el Quadre de Classificació Documental, clau de volta del sistema de gestió documental del Consell.

-         Elaborar els instruments de descripció pertinents: guia, inventari,...

-         Implementar un programari que permeti automatitzar la gestió documental d’acord a les necessitats del Consell.

-         Establir un calendari de transferències de documentació de les diferents àrees a l’Arxiu, realitzar-ne el control i gestionar-les. 

-         Elaborar un calendari de conservació i eliminació de documents en aplicació de les Taules d'Avaluació Documental (TAD) elaborades  per la CNAATD, que informen del termini concret de conservació de cada sèrie documental, d’aplicació en el conjunt de l'administració pública catalana.

-         Fer propostes d’avaluació documental.

-         Donar servei a l’estructura administrativa del Consell pel que fa a l’accés a la documentació.

-         Supervisar i garantir la correcta conservació de la documentació dipositada a l’Arxiu i a les diferents dependències administratives.

 

L’Arxiu del Consell Comarcal del Tarragonès (ACCTA) està donat d’alta dins del cercador d’arxius de Catalunya. A la web http://cultura.gencat.net/arxius/directori.asp es poden trobar els arxius de Catalunya que formen part d’aquest directori. D’aquesta manera el Consell Comarcal del Tarragonès normalitza el seu Arxiu, que s’integra a la relació de centres arxivístics dependents de les diferents entitats i institucions  existents a la comarca.

  • Compartir a
Consell Comarcal del Tarragonès

Consell Comarcal del Tarragonès
Carrer de les Coques,3 43003 Tarragona
Telf. 977 24 45 00 Fax 977 24 45 13
NIF. P-9300002-D