Ajuts especial urgència

Prestacions econòmiques d'urgència especial per a l'habitatge
Són prestacions econòmiques d'especial urgència, per afrontar situacions d'emergència en l'àmbit de l'habitatge, amb la finalitat de possibilitar la permanència en l’habitatge de persones i famílies, per prevenir l’exclusió social que pot suposar la pèrdua de l’habitatge que constitueix la residència habitual i permanent.

A qui va dirigit?
A persones físiques residents a Catalunya, amb uns ingressos de la unitat de convivència que no superin els límits establerts a les bases de la convocatòria i que es trobin en risc d’exclusió social residencial per deutes d’impagament de rendes de lloguer o de quotes hipotecàries i a persones que han perdut l’habitatge com a conseqüència d’un procés de desnonament o d’execució hipotecària.

Terminis
Aquest tràmit es podrà sol·licitar en qualsevol moment.

Models
- Sol·licituds de prestacions econòmiques d'urgència especial.

Més informació
Agència de l’Habitatge de Catalunya
Normativa

· Com tramitar l’ajuda?
· Per tramitar-la presencialment, s’haurà de demanar cita prèvia. Només es donarà una única cita prèvia per la presentació de tota la documentació d'una sola persona.

· Per tramitar-la de manera telemàtica s'ha de fer a travès del següent enllaç:
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Prestacions-economiques-despecial-urgencia-per-a-lhabitatge?category=74aba454-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

 

Presentació de la documentació
Per tots els municipis del Tarragonès (exceptuant la Canonja, Tarragona i Vila-seca):
Oficina d’Habitatge del Tarragonès
Carrer de les Coques, 3 - Tarragona / 977 244 500
habitatge@tarragones.cat

Altres OLH de la comarca
Per tots els tràmits de la Canonja i Tarragona:
OLH Tarragona: Carrer Descalços, 15 - Tarragona / 977 244 056
Per els tràmits relacionats amb ajuts al lloguer o d’urgència especial de Vila-seca:
OLH Vila-seca: Carrer de la Font, 12 - Vila-seca / 977 393 542

  • Compartir a
Consell Comarcal del Tarragonès

Consell Comarcal del Tarragonès
Carrer de les Coques,3 43003 Tarragona
Telf. 977 24 45 00 Fax 977 24 45 13
NIF. P-9300002-D