Habitatge amb protecció oficial

Habitatge amb protecció oficial
Els habitatges amb protecció oficial són aquells que han estat declarats com a tals per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya a petició d’un promotor.
La normativa actual d'habitatges amb protecció oficial està regulada pel Pla per al Dret a l’Habitatge, aprovat pel Decret 75/2014de 27 de maig.
Els adquirents d’habitatges amb protecció oficial l’han de destinar a residència habitual i permanent, i no el poden cedir o llogar a altres persones, excepte en situacions excepcionals i prèvia autorització de l’AHC.
La protecció oficial es pot estendre a garatges i trasters sempre que estiguin vinculats a un habitatge protegit.

Adquisició d'habitatges amb protecció oficial
Per accedir a un habitatge amb protecció oficial cal estar inscrit al Registre de sol·licitants d’habitatge amb protecció oficial, i es tenen en compte els ingressos de la unitat familiar. El límit màxim d’ingressos es calcula d’acord amb l’índex de renda de suficiència de Catalunya (IRSC), el nombre de membres de la unitat familiar i la zona geogràfica on es troba el municipi de l’habitatge. 
Tant si es tracta d’habitatges nous com d’habitatges usats, el preu de venda o la renda pactada no pot superar el que legalment estableixi l’Administració de la Generalitat (vegeu els preus màxims de venda dels habitatges protegits).

 Per buscar un habitatge amb protecció oficial cal que us adreceu a:

Agència de l'Habitatge de Catalunya a Tarragona
Carrer de Vidal i Barraquer, 12-14, Tarragona
977 247 036
Més informació:
https://www.registresolicitants.cat/registre/
Sol·licitud

 

  • Compartir a
arxivat sota:
Consell Comarcal del Tarragonès

Consell Comarcal del Tarragonès
Carrer de les Coques,3 43003 Tarragona
Telf. 977 24 45 00 Fax 977 24 45 13
NIF. P-9300002-D