Divendres 30 de Setembre de 2022

Ajuts per al pagament del lloguer 2022 + 36 anys (OBERT DEL 28 DE JUNY AL 15 DE JULIOL)

SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER
Es tracta de subvencions per al pagament del lloguer, en règim de concurrència competitiva, per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població en risc d'exclusió social.

A qui va dirigit?
A persones, que en el moment de presentar la sol·licitud, tinguin 36 anys o més,que siguin titulars d'un contracte de lloguer o cessió d'ús d'habitatge  o d'una habitació que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya i compleixin els requisits de la convocatòria.

Import màxim de la renda mensual
600€.
Per a famílies nombroses, famílies monoparentals  i per a unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat legalment reconeguda i barem mobilitat favorable, l’import màxim de lloguer mensual és de 900€ a tot el territori de Catalunya

Quin es l’import de la subvenció?
L’import de la subvenció serà:
Del 20% de l’import de la renda de lloguer anual quan l’esforç per pagar el lloguer sigui igual o inferior al 30% dels seus ingressos.
Del 30% de l’import de la renda de lloguer anual quan l’esforç per pagar el lloguer sigui superior al 30% i inferior al 40% dels ingressos.
Del 40% de l’import del lloguer anual quan l’esforç per pagar el lloguer sigui igual o superior al 40% dels ingressos. Ajut anual màxim de 2.400 € anuals.

Com tramitar l’ajuda?
Termini de presentació
Del 28 de juny al 15 de juliol de 2022
L’ajuda es tramitarà preferentment per via telemàtica a través del següent enllaç:
Sol·licitud electrònica
Com donarse d'alta de l'idCAT
Manual presentació electrònica

Per tramitar-la presencialment, s’haurà de demanar cita prèvia. Només es donarà una única cita prèvia per la presentació de tota la documentació d'una sola persona.
Sol·licitud presencial

Altres formes de presentació de la sol·licitud per a la subvenció de lloguer
En el cas que no pogueu fer la presentació de forma presencial o mitjançant la sol·licitud electrònica, també podeu fer la sol·licitud de les següients maneres:

· Instància genèrica al Consell Comarcal del Tarragonès
· Correu certificat amb la sol·licitud i documentació dirigit al Consell Comarcal del Tarragonès, des de qualsevol oficina de Correus.
· Per Finestreta Única del vostre Ajuntament o altre Administració Pública.
En qualsevol cas heu de presentar la sol·licitud com a màxim el 15 de juliol de 2022, perquè entri en termini.

Altres
Documentació requerida
Requisits
Bases de la convocatòria.
Modificació de les bases de la convocatòria.

Obligatori
- Una sola persona per visita
- Portar tota la documentació  requerida i ben omplerta, (Sol·licitud, model transferència bancària segellada i signada pel banc, etc.)
- Portar originals sense fotocòpies
- Cadascú haurà de portar el seu bolígraf
- Obligatori l'ús de mascareta.
Nota:
- Els lavabos estaran tancats
- Sols és podrà tramitar una ajuda per a cada cita

IMPORTANT.
Per sol·licituds dels municipis de Tarragona (i barris) i La Canonja:
Carrer Descalços, 15 Tarragona / 977244056 / info@tarracohabitatge.cat
Per sol·licituds del municipi de Vila-seca:
Carrer de la Font, 12 Vila-seca  / 977393542 / pij@vila-seca.cat
Us heu de dirigir a les seves oficines.

 

 

 

  • Compartir a
Consell Comarcal del Tarragonès

Consell Comarcal del Tarragonès
Carrer de les Coques,3 43003 Tarragona
Telf. 977 24 45 00 Fax 977 24 45 13
NIF. P-9300002-D