Ajuts per al pagament del lloguer 2022 (PROPERAMENT)

SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER
Es tracta de subvencions per al pagament del lloguer, en règim de concurrència competitiva, per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població en risc d'exclusió social.

A qui va dirigit?
A persones que siguin titulars d'un contracte de lloguer o cessió d'ús d'habitatge  o d'una habitació que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya i compleixin els requisits de la convocatòria.

Import màxim de la renda mensual
Més informació en breu.

Quin es l’import de la subvenció?
L’import de la subvenció serà:

Del 20% de l’import de la renda de lloguer anual quan l’esforç per pagar el lloguer sigui igual o inferior al 30% dels seus ingressos.
Del 30% de l’import de la renda de lloguer anual quan l’esforç per pagar el lloguer sigui superior al 30% i inferior al 40% dels ingressos.
Del 40% de l’import del lloguer anual quan l’esforç per pagar el lloguer sigui igual o superior al 40% dels ingressos. Ajut anual màxim de 2.400 € anuals.

Com tramitar l’ajuda?
Termini de presentació
Més informació en breu.

L’ajuda es tramitarà preferentment per via telemàtica a través de la web de la Generalitat.
Per tramitar-la presencialment, s’haurà de demanar cita prèvia. Només es donarà una única cita prèvia per la presentació de tota la documentació d'una sola persona.

Bases de la convocatòria.
Preguntes freqüents.

Obligatori
- Una sola persona per visita
- Portar tota la documentació  requerida i ben omplerta, (Sol·licitud, model transferència bancària segellada i signada pel banc, etc.)
- Portar originals sense fotocòpies
- Cadascú haurà de portar el seu bolígraf
- Obligatori l'ús de mascareta.
Nota:
- Els lavabos estaran tancats
- Sols és podrà tramitar una ajuda per a cada cita
IMPORTANT.
Per sol·licituds dels municipis de Tarragona (i barris) i La Canonja:
Carrer Descalços, 15 Tarragona / 977244056 / info@tarracohabitatge.cat
Per sol·licituds del municipi de Vila-seca:
Carrer de la Font, 12 Vila-seca  / 977393542 / pij@vila-seca.cat
Us heu de dirigir a les seves oficines.

 

 

 

  • Compartir a
Consell Comarcal del Tarragonès

Consell Comarcal del Tarragonès
Carrer de les Coques,3 43003 Tarragona
Telf. 977 24 45 00 Fax 977 24 45 13
NIF. P-9300002-D