Ajuts per al pagament lloguer 2022. GENT +65 anys (TANCADA)

Ajuts per al pagament del lloguer per a persones grans.

Es tracta de subvencions per al pagament del lloguer, en règim de concurrència competitiva, per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a persones de 65 anys o més en risc d’exclusió social.

A qui va dirigit?
A persones que siguin titulars d'un contracte de lloguer que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya, que, a l’any natural de la convocatòria, tinguin 65 anys o més.

Import màxim de la renda mensual
L’import màxim de la renda mensual de l’habitatge és, al Camp de Tarragona, de 550 €/mes. (900 € en cas de families nombroses o que algun membre tingui concedida una discapacitat i el barem de mobilitat  favorable reconegut pel Departament competent).

· Com tramitar l’ajuda?
Per tramitar-la presencialment, s’haurà de demanar cita prèvia. Només es donarà una única cita prèvia per la presentació de tota la documentació d'una sola persona.

Per tramitarl-la de forma telemàtica es podrà fer a partir d'aquest enllaç:
Tràmit telemàtic

Obligatori
- Portar mascareta
- Una sola persona per visita
- Portar tota la documentació  requerida i ben omplerta, (Sol·licitud, model transferència bancària segellada i signada pel banc, etc.)
- Portar originals sense fotocòpies
- Cadascú haurà de portar el seu bolígraf
Nota:
- Els lavabos estaran tancats
- Sols és podrà tramitar una ajuda per a cada cita
Sol·licitud

Documentació a presentar
Requisits

TERMINI: DEL 25 de febrer al 29 d'abril de 2022.

CITA PRÈVIA

 

  • Compartir a
Consell Comarcal del Tarragonès

Consell Comarcal del Tarragonès
Carrer de les Coques,3 43003 Tarragona
Telf. 977 24 45 00 Fax 977 24 45 13
NIF. P-9300002-D