Dimecres 6 de Desembre de 2023

Com sol·licitar els ajuts de lloguer

Els ajuts de lloguer es sol·licitaran preferentment per via telemàtica a travès dels següents enllaços:

 · Convocatòria Joves 35 anys o menys.
Accès a la convocatòria
Manual sol·licitud electrònica 
Termini de presentació: Del 23/03/2023 al 05/04/2023.
Més informació sobre la convocatòria

 · Convocatòria Persones entre 36 i 64 anys.
Accès a la convocatòria.
Manual sol·licitud electrònica
Termini de presentació: De l'11/04/2023 al 12/05//2023
Més informació sobre la convocatòria

· Convocatòria Persones de 65 ays o més.
Accès a la convocatòria.
Manual sol·licitud electrònica
Termini de presentació: De l'11/04/2023 al 12/05//2023
Més informació sobre la convocatòria.

Com obtenir l'IdCat mòbil?

En cas de no poder sol·licitar l'ajut per via telemàtica, es podrà fer de forma presencial a les oficines del Consell Comarcal del Tarragonès, agafant cita prévia.

Cita previa

En cas de no poder vindre presencialment al Consell Comarcal del Tarragonès, aquestes son diverses opcions per presentar la sol·licitud:
· Per instància genèrica a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya o al Consell Comarcal del Tarragonès.
· Presencialment a les oficines d'Atenció Ciutadana del vostre municipi mitjançant el tràmit de finestreta única.
· Via correu certificat mitjançant les oficines de Correos.

  • Compartir a
Consell Comarcal del Tarragonès

Consell Comarcal del Tarragonès
Carrer de les Coques,3 43003 Tarragona
Telf. 977 24 45 00 Fax 977 24 45 13
NIF. P-9300002-D