Convocatòria Ajuts Lloguer 2023 Persones Entre 36 i 64 anys (de l'11/04/2023 al 12/05/2023)

SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER
Es tracta de subvencions per al pagament del lloguer, en règim de concurrència competitiva, per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població en risc d'exclusió social.

A qui va dirigit?
A persones, que en el moment de presentar la sol·licitud, tinguin entre 36 i 64 anys,que siguin titulars d'un contracte de lloguer o cessió d'ús d'habitatge  o d'una habitació que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya i compleixin els requisits de la convocatòria.

Import màxim de la renda mensual
600€/mensuals contracte de lloguer.
300€/mensuals contracte d'habitació.
Famílies nombroses , famílies monoparentals i/o discapacitat amb barem favorable(monilitat reduïda)
import màxim de 900€/mensuals.

Termini de presentació
De l'11/04/2023 al 12/05/2023

Informació de la convocatòria
Com tramitar l’ajuda?
Documentació.
Bases de la convocatòria.
Sol·licitud
Full transferència bancària

Per les presentacions de manera presencial
-Aportar tota la documentació  requerida i ben omplerta, (Sol·licitud, model transferència bancària segellada i signada pel banc, padró etc.)
- Aportar originals sense fotocòpies
Nota:
- Sols és podrà tramitar una ajuda per a cada cita

IMPORTANT.
Per sol·licituds dels municipis de Tarragona (i barris) i La Canonja:
Carrer Descalços, 15 Tarragona / 977244056 / info@tarracohabitatge.cat
Per sol·licituds del municipi de Vila-seca:
Carrer de la Font, 12 Vila-seca  / 977393542 / pij@vila-seca.cat
Us heu de dirigir a les seves oficines.

 

  • Compartir a
Consell Comarcal del Tarragonès

Consell Comarcal del Tarragonès
Carrer de les Coques,3 43003 Tarragona
Telf. 977 24 45 00 Fax 977 24 45 13
NIF. P-9300002-D