Dimarts 5 de Desembre de 2023

Convocatòria Ajuts lloguer 2023 Joves de 35 anys o menys (del 23/03/2023 al 05/04/2023)

Ajut Lloguer Jove 2023
Es tracta de subvencions per al pagament del lloguer, per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer o cessió d'ús d'habitatge o d'una habitació.

A qui va dirigit?
A persones que siguin titulars d'un contracte de lloguer o cessió d'ús d'habitatge  o d'una habitació que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya i que tinguin una edat de 35 anys, inclosos, o menys, en el moment de fer la sol·licitud.

Import màxim de la renda mensual
600€/mensuals contracte de lloguer.
300€/mensuals contracte d'habitació.
Famílies nombroses, famílies monoparentals i/o discapacitat amb barem favorable(mobilitat reduïda)
import màxim de 900€/mensuals.

Termini de presentació
Del 23/03/2023 al 5/04/2023

Informació de la convocatòria
Com tramitar l’ajuda?
Documentació requerida
Bases de la convocatòria
Sol·licitud
Full transferència bancària

Per les presentacions de manera presencial
-Aportar tota la documentació  requerida i ben omplerta, (Sol·licitud, model transferència bancària segellada i signada pel banc, padró etc.)
- Aportar originals sense fotocòpies
Nota:
- Sols és podrà tramitar una ajuda per a cada cita

IMPORTANT.
Per sol·licituds dels municipis de Tarragona (i barris) i La Canonja:
Carrer Descalços, 15 Tarragona / 977244056 / info@tarracohabitatge.cat
Per sol·licituds del municipi de Vila-seca:
Carrer de la Font, 12 Vila-seca  / 977393542 / pij@vila-seca.cat
Us heu de dirigir a les seves oficines.
  • Compartir a
Consell Comarcal del Tarragonès

Consell Comarcal del Tarragonès
Carrer de les Coques,3 43003 Tarragona
Telf. 977 24 45 00 Fax 977 24 45 13
NIF. P-9300002-D