Dimarts 5 de Desembre de 2023

ITE

 

La ITE (Inspecció tècnica d'edificis)
La inspecció tècnica dels edificis d'habitatges (ITE) consisteix en una inspecció visual de l'edifici feta per un tècnic competent que té per objecte determinar-ne l'estat en el moment de la inspecció i orientar la propietat en les actuacions a realitzar per complir el deure de conservació i manteniment. En cap cas té per objecte detectar vicis ocults.
La renovació dels informes d'ITE s'ha de realitzar periòdicament dins del any següent  a aquell en el que hagin transcorregut 10 anys desde l'última presentació. En immobles que hagin sigut objecte de rehabilitació integral o de reforma general, el plaç de presentació podrà contarse a partir de la data de finalització d'obres.

A qui va dirigit?
Estan obligats a sol·licitar el certificat d'aptitud els propietaris dels edificis unifamiliars o plurifamiliars, on existeixi l'ús d'habitatge, sens perjudici que puguin contenir també altres usos diferents del residencial.
No estan obligats els titulars d'edificis unifamiliars en què la seva edificació principal estigui separada 1,5 m o més de la via púbica, zones d'ús públic o finques adjacents.

Edificis plurifamiliars 

Habitatges unifamiliars 

Normativa
Inspecció tècnica d'edificis

Més informació
Agència de l'Habitatge de Catalunya

Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. Demarcació de Tarragona
c/ Sant Llorenç, 3 -  43003 Tarragona - 977249367

Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes tècnics i Enginyers d'Edificació de Tarragona
Rambla President Francesc Macià, 6 - 43005 Tarragona - 977212799
  • Compartir a
Consell Comarcal del Tarragonès

Consell Comarcal del Tarragonès
Carrer de les Coques,3 43003 Tarragona
Telf. 977 24 45 00 Fax 977 24 45 13
NIF. P-9300002-D