ITE

 

La ITE (Inspecció tècnica d'edificis)
La inspecció tècnica dels edificis d'habitatges (ITE) consisteix en una inspecció visual de l'edifici feta per un tècnic competent que té per objecte determinar-ne l'estat en el moment de la inspecció i orientar la propietat en les actuacions a realitzar per complir el deure de conservació i manteniment. En cap cas té per objecte detectar vicis ocults.
La renovació dels informes d'ITE s'ha de realitzar periòdicament dins del any següent  a aquell en el que hagin transcorregut 10 anys desde l'última presentació. En immobles que hagin sigut objecte de rehabilitació integral o de reforma general, el plaç de presentació podrà contarse a partir de la data de finalització d'obres.

A qui va dirigit?
Estan obligats a sol·licitar el certificat d'aptitud els propietaris dels edificis unifamiliars o plurifamiliars, on existeixi l'ús d'habitatge, sens perjudici que puguin contenir també altres usos diferents del residencial.
No estan obligats els titulars d'edificis unifamiliars en què la seva edificació principal estigui separada 1,5 m o més de la via púbica, zones d'ús públic o finques adjacents.

Edificis plurifamiliars 

Habitatges unifamiliars 

Normativa
Inspecció tècnica d'edificis

Més informació
Agència de l'Habitatge de Catalunya

Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. Demarcació de Tarragona
c/ Sant Llorenç, 3 -  43003 Tarragona - 977249367

Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes tècnics i Enginyers d'Edificació de Tarragona
Rambla President Francesc Macià, 6 - 43005 Tarragona - 977212799
  • Compartir a
Consell Comarcal del Tarragonès

Consell Comarcal del Tarragonès
Carrer de les Coques,3 43003 Tarragona
Telf. 977 24 45 00 Fax 977 24 45 13
NIF. P-9300002-D