Departament de Joventut

Servei d’assessorament tècnic i suport als municipis

Descripció del servei:

- Suport als responsables i professionals i associacions i entitats de la

comarca en matèria de joventut (assessorament i suport tècnic a nivell de recursos humans).

- Foment del treball en xarxa: Zona TRAC: Torredembarra, Roda de Berà, Altafulla i Creixell.

Mancomunats: Creixell, El Catllar, Els Pallaresos, La Nou de Gaià, La Pobla de Mafumet, La Riera de Gaià, La Secuita, Perafort, Vilallonga del Camp.

- Coordinació de tots els PIJ i PJ de la comarca amb l’Oficina Jove Tarragonès.

Visites de seguiment d’activitats amb infants i joves d’acord amb la normativa (Delegació de

competències de la DGJ).

- Inspeccions a les instal·lacions juvenils de la comarca d’acord amb la Legislació vigent

(Delegació de competències).

Destinataris: Tots els professionals i regidors dels municipis de la comarca (Administració pública). Així com altres professionals que treballen per/amb joves i entitats o empreses que

organitzen activitats o gestionen instal·lacions juvenils (empresa privada i associacions).

Objectius anuals i actuacions a realitzar:

 • · Oferir assessorament en matèria de polítiques de joventut a professionals de la comarca, empreses, associacions i/o responsables polítics
 • · Vetllar per la qualitat i compliment de la normativa de les activitats amb menors de 18 anys que es fan a la comarca (Decret 137/2003)
 • · Vetllar per la qualitat i compliment de la normativa de les instal·lacions juvenils de la comarca (Decret 140/2003)

 

Projecte de tècnics compartits

Descripció del servei:

- Suport tècnic municipal en l’assessorament laboral (acompanyament personalitzat, aprofitament de recursos comarcals com el club de la feina, la borsa de treball en el lleure, informació i suport a la inscripció a la Garantia Juvenil...). - - Tallers (protecció de dades a les xarxes socials, recerca de feina per internet, habilitats socials per a la recerca de feina...).

- Línia oberta amb els joves (enviaments mails, sms, agenda web CCT). Informació Juvenil.  

- Assessorament en la gestió de locals i en la creació d'associacions o entitats (els qui en requereixin).

- Mediació en el treball dels ajuntaments amb les associacions (els qui la requereixin).

- Suport a les activitats intergeneracionals als municipis, tant de cultura popular com lúdic-festives.

- Coordinació i establiment d’activitats conjuntes entre diferents municipis

mancomunats i altres programes en xarxa de la comarca.

- Redacció de Plans Locals de Joventut

i Projectes d’Activitats. Inclou treball intern i permanències.

Destinataris: Municipis de la comarca que tenen conveni de mancomunats amb el Consell Comarcal: La Pobla de Mafumet, El Catllar, Perafort, La Secuita, La Riera, Vilallonga del Camp,

La Nou de Gaià Creixell i Els Pallaresos.

Els destinataris finals són els joves de 12 a 35 anys dels esmentats municipis, posant especial atenció a aquells que es troben en situacions més desfavorides i aquells susceptibles d’entrar al programa de Garantia Juvenil.

Volem destacar també com a destinatàries de la nostra tasca les associacions, amb qui indirectament estem treballant per als joves.

Objectius anuals i actuacions a realitzar:

 • · Dinamitzar les polítiques de joventut als municipis amb conveni a través del

suport d'un tècnic mancomunat i la prestació de determinats serveis.

 • · Oferir serveis d'informació, orientació i assessorament als municipis

mancomunats (tant a joves com a Ajuntament)

 

Projecte recursos laborals

Descripció del servei: Serveis en matèria laboral:

 • · Servei d'acompanyament i assessorament laboral des dels Punts Joves i des de l’Oficina Jove

Tarragonès.

 • · Tallers recerca feina, habilitats socials, protecció de dades a internet.
 • · Borsa de Treball en el lleure.
 • · Club de la feina: accés a consultes de feina (actualitzades setmanalment).
 • · Atenció a joves per a l’impuls de la Garantia Juvenil als municipis mancomunats, als municipis

amb tècnics de treball comarcals i als municipis que han signat acord amb el Consell que reben les permanències del tècnic impulsor.

Destinataris: Municipis de la comarca on s’ofereixen aquests recursos i de retruc els joves que en fan ús.

Objectius anuals i actuacions a realitzar:

 • · Facilitar recursos laborals als diferents municipis (Club de la Feina, Garantia Juvenil, serveis descentralitzats d'assessorament laboral...).
 • · Atendre els joves en algunes accions i serveis concrets

 

Projecte prevenció

Descripció del servei: Accions i serveis que es desenvolupen des del Consell o de les que aquest n'és membre en matèria de prevenció. Assessorament i informació de l'Oficina Jove Tarragonès i els tallers i jornades que s'hi organitzen; Participació en la Xarxa Perifèrics (Xarxa d'ens locals i entitats que treballen en prevenció en l'àmbit de les drogues);

- Participació en el grup de treball de l'alcohol que impulsa l’ACSP Tarragona; Elaboració de materials, tallers i

altres accions en matèria prevenció de la violència respecte la diversitat de gènere per part dels joves, l’adicció a les noves tecnologies, el consum responsable d’alcohol, etc.

Destinataris: Els professionals dels ens locals i de retruc el jovent que aquests atenen (des dels

PIJ, PJ o des de l'Oficina Jove Tarragonès que disposa del Servei de Salut) i aquells als que

arribin els materials elaborats.

Objectius anuals i actuacions a realitzar:

 • · Dotar els professionals i jovent de la comarca de recursos i eines que els ajudin a fer prevenció.
 • · Participar dels espais d'intercanvi i treball en matèria de conductes de risc

 

Projecte interlocució i difusió

Descripció del servei: Accions relacionades amb l’accés a la informació, vinculant-lo amb el

foment de la participació del jovent en els diferents serveis i activitats que els municipis organitzen. Consisteix bàsicament en posar a l'abast del jovent la informació necessària per poder participar i incidir en el seu entorn:

S'ofereix informació juvenil des dels Punts Joves i des de l'Oficina Jove Tarragonès.

S'ajuda els municipis i grups de joves a fer difusió de les seves activitats a través d'enviaments de correus electrònics i sms als mòbils dels joves que formen part de la base de dades de joves de la comarca i/o de cada municipi.

Actualització de la web ww.tarragones.cat i de les xarxes socials.

Grups de discussió o reunions vinculants a les polítiques de joventut municipals.

Destinataris: Els destinataris inicials del nostre projecte són els municipis als que volem ajudar

a incrementar la participació juvenil i a fer difusió de les seves accions i serveis i de retruc el jovent que s’hi atén o amb el que s’interactua.

Objectius anuals i actuacions a realitzar:

 • · Ajudar els municipis a fer arribar als joves la informació de manera correcta i oferir els canals de participació necessaris que facilitin una actitud participativa pel que fa a les polítiques de joventut aprofitament de recursos comarcals).
 • · Fomentar i impulsar la participació juvenil als municipis de la comarca.
 • Compartir a
Consell Comarcal del Tarragonès

Consell Comarcal del Tarragonès
Carrer de les Coques,3 43003 Tarragona
Telf. 977 24 45 00 Fax 977 24 45 13
NIF. P-9300002-D