Serveis del Departament de Medi Ambient

 

Servei de recollida de RSU

Descripció del servei: recollida i transport de rebuig, neteja de contenidors i recollida de voluminosos

Destinataris: 14 municipis del Tarragonès.

Objectius anuals i actuacions a realitzar:

 • · Recollir el rebuig i transportar-lo a la incineradora de SIRUSA
 • · Recollir els voluminosos amb la freqüència acordada
 • · Netejar els contenidors per dins i fora
 • · Reparació dels contenidors malmesos per mal ús de l’empresa
 • · Gestió econòmica i tècnica del servei
 • · Adquisició d’una hidronetejadora
 • · Millora del servei actual en la neteja de contenidors
 • · Preparació del plec pel nou concurs.

 

Servei de neteja viaria

Descripció del servei: neteja amb màquina escombradora-aspiradora de la via pública

Destinataris: Constantí, la Canonja i Altafulla amb servei exclusiu. Catllar, Morell, Perafort, Pobla de Mafumet i Renau.

Objectius anuals i actuacions a realitzar:

 • · Netejar els carrers asfaltats dels municipis indicats, amb peronal i escombraoraaspiradora

i bufadora segons els casos

 • · Repàs de les àrees soterrades amb personal i vehicle
 • · Buidat de papereres
 • · Gestió econòmica i tècnica del servei
 • · Preparació del plec pel nou concurs

 

Deixalleries comarcals

Descripció del servei: gestió de les sis deixalleries fixes i de la deixalleria mòbil

Destinataris: tots els municipis del Tarragonès excepte Tarragona, Salou i Vila-seca, i de Bonastre

Objectius anuals i actuacions a realitzar:

 • · Gestió econòmica i tècnica de les 7 deixalleries
 • · Gestió de les valoritzacions de residus
 • · Preparació del plec pel nou concurs

 

Programa d’educació ambiental

Descripció del servei: realització de campanyes de comunicació i sensibilització ambiental

Destinataris: usuaris dels municipis delegats del servei

Objectius anuals i actuacions a realitzar:

 • · Adjudicar les campanyes prèvia conformitat de l’ARC
 • · Gestió tècnica i administrativa de les accions
 • · Disseny de les accions: insercions en premsa, actuacions a les escoles, visites a productors...

 

Llicència d’activitats mediambientals

Descripció del servei: Informar sobre la petició de llicències d’activitat de l’annex II de la Llei  20/2009 i de les de l’annex III dels municipis que ho deleguin

Destinataris: tots els municipis del Tarragonès excepte Tarragona i Salou

Objectius anuals i actuacions a realitzar:

 • · Suport als tècnics municipals
 • · Gestió tècnica de les llicències (noves, adequacions, modificacions, etc.)
 • · Gestió administrativa de les llicències

 

Servei de recollida selectiva de residus

Descripció del servei: recollir i transportar a plantes autoritzades el paper, vidre, envasos, poda i matèria orgànica

Destinataris: diferents municipis del Tarragonès, segons fracció, excepte Tarragona, Torredembarra, Vila-seca i Salou

Objectius anuals i actuacions a realitzar:

 • · Recollir i transportar les fraccions
 • · Valoritzar les fraccions
 • · Gestionar tècnicament i administrativament el servei
 • · Adquisició de contenidors per a matèria orgànica
 • · Adquisició de nous contenidors per a matèria orgànica
 • · Preparació del plec pel nou concurs

 

Servei de tractament i eliminació de residus

Descripció del servei: eliminar o tractar els residus no valoritzables (rebuig i matèria orgànica)

segons les delegacions dels municipis

Destinataris: tots els municipis del Tarragonès excepte Tarragona, Torredembarra, Canonja, Constanti, Roda de Barà, Vila-seca i Salou

Objectius anuals i actuacions a realitzar:

 • · Gestió tècnica i administrativa del servei
 • · Gestió dels retorns
 • · Preparació plec pel nou concurs

 

Servei d’amortització de contenidors soterrats

Descripció del servei: amortitzar els contenidors soterrats de diferents municipis

Destinataris: Morell, Nou Gaià, Pallaresos, Perafort, Pobla Montornès, Riera Gaià, Secuita, Vespella Gaià, Vilallonga Camp

Objectius anuals i actuacions a realitzar:

 • · Gestió econòmica de l’amortització dels contenidors soterrats amb finançament de FCC

 

Servei de recollida d’animals abandonats

Descripció del servei: Recollida d’animals abandonats, vius o ferits (i morts a Salou) de diferents municipis del Tarragonès

Destinataris: tots els municipis del Tarragonès excepte Tarragona

Objectius anuals i actuacions a realitzar:

 • · Gestió del servei
 • · Preparació de nou plec
 • · Adjudicació del nou contracte

 

Servei de retirada de vehicles abandonats

Descripció del servei: Retirada, custòdia i si s’escau desballestament de vehicles abandonats a la via pública

Destinataris: Catllar, Constantí, Canonja, Morell, Nou Gaià, Pallaresos, Pobla Mafumet, Pobla

Montornès, Perafort, Renau, Riera Gaià, Salomó, Secuita, Vespella, Vilallonga

Objectius anuals i actuacions a realitzar:

 • · Gestió del servei tècnic
 • · Gestió administrativa
 • · Assolir més àgilment la filiació dels vehicles
 • Compartir a
Consell Comarcal del Tarragonès

Consell Comarcal del Tarragonès
Carrer de les Coques,3 43003 Tarragona
Telf. 977 24 45 00 Fax 977 24 45 13
NIF. P-9300002-D