Departament de Promoció Econòmica

Servei de suport a l’Ocupació

Descripció del servei: Borses de treball municipal. Orientació, assessorament, prospecció,

inserció i gestió borses de treball municipals (Constantí i El Morell).

Destinataris: Aturats i persones en recerca de feina dels municipis.

Objectius anuals i actuacions a realitzar:

 • · Incrementar percentualment les insercions laborals
 • · Incrementar els contactes amb empreses i les ofertes de treball

 

Treball i formació aturats

Descripció del servei: Projecte comarcal adreçat a la contractació de 13 persones en atur durant 6 mesos de recolzament a brigades municipals

Destinataris: Aturats de llarga durada sense subsidi ni prestació.

Objectius anuals i actuacions a realitzar:

 • · Assoliment experiència laboral dels treballadors
 • · Formació professionalitzadora dels treballadors
 • · Recolzament a brigades municipals dels municipis
 • · Executar tasques per la recerca de la inserció laboral

 

Treball i formació RMI

Descripció del servei: Projecte comarcal adreçat a la contractació de 7 persones en atur i perceptores de RMI durant 6 mesos de recolzament a brigades municipals

Destinataris: Aturats de llarga durada i perceptors de RMI.

Objectius anuals i actuacions a realitzar:

 • · Assoliment experiència laboral dels treballadors
 • · Formació complementària dels treballadors
 • · Recolzament a brigades municipals dels municipis
 • · Executar tasques per la recerca de la inserció laboral

 

Pla d’Ocupació Diputació

 

Descripció del servei: Projecte adreçat a la contractació de 5 persones en atur durant 6 mesos de recolzament a brigades municipals.

Destinataris: Aturats de llarga durada i sense percepcions.

Objectius anuals i actuacions a realitzar:

 • · Assoliment experiència laboral dels treballadors
 • · Formació complementària dels treballadors
 • · Recolzament a brigades municipals dels municipis
 • · Executar tasques per la recerca de la inserció laboral

 

Servei de suport a l’empresa

Descripció del servei: Orientació i assessorament per a la creació d’empreses.

Destinataris: Emprenedors

Objectius anuals i actuacions a realitzar: Increment percentual de noves empreses

 

Altres serveis (1/2)

Descripció del servei: Foment Baix Gaià. Tasques de recolzament i suport mitjançant conveni de foment turístic del Baix Gaià

Destinataris: Agrupació de municipis turístics del Baix Gaià

Objectius anuals i actuacions a realitzar: Foment activitats i desenvolupament turístic del Baix

Gaià

 

Altres serveis (2/2)

_

Descripció del servei: Pràctiques. Coordinació i recolzament programes de pràctiques estudiants.

Destinataris: Alumnes universitat, instituts i centres formatius

Objectius anuals i actuacions a realitzar: - Experiència laboral estudiants i pràctiques  extracurriculars

Quadre 6. Cost del servei de promoció econòmica en % sobre el total del pressupost 2016

 • Compartir a
Consell Comarcal del Tarragonès

Consell Comarcal del Tarragonès
Carrer de les Coques,3 43003 Tarragona
Telf. 977 24 45 00 Fax 977 24 45 13
NIF. P-9300002-D