Serveis del Departament d'Ensenyament

Servei de transport escolar col·lectiu obligatori

Descripció del servei: Gestió de transport escolar col·lectiu obligatori

Destinataris: Alumnes d’ensenyament obligatori que no tenen l’ensenyament cobert al seu municipi

Objectius anuals i actuacions a realitzar:

 • · Elaboració del nou plec. Licitació de més de 20 rutes
 • · Millora de la qualitat del servei. Inspeccions mensuals
 • · Servei de monitoratge. Enquestes de qualitat als usuaris
 • · Atendre a tota la població escolar amb discapacitat igual o superior al 60% i comprovar si se’ls ha donat ajut per part del MEC, en aquest cas recaptar dits imports i abonar-lo al Departament, en cas contrari se’ls hauria de cobrar un preu públic

 

Servei de transport escolar col.lectiu no obligatori

Descripció del servei: Gestió de transport escolar col·lectiu no obligatori

Destinataris: Alumnes d’ensenyament no obligatori que tenen l’ensenyament cobert al seu municipi tot i que distant del seu lloc de residència.

Objectius anuals i actuacions a realitzar:

 • · Seguir garantint la prestació d’aquest servei
 • · Aprovar conveni col·laboració amb Diputació de Tarragona que ajuda a finançar aquesta despesa.

 

Servei de menjadors escolars

Descripció del servei: Gestió de menjadors escolars

Destinataris: Alumnes d’ensenyament obligatori que necessiten el servei de menjador.

Objectius anuals i actuacions a realitzar:

 • · Elaboració del nou plec: Escola Antina, Codinetes i Mediterrani
 • · Control de la qualitat del servei
 • · Inspeccions periòdiques
 • · Enquestes de qualitat als usuaris, direcció
 • · Reunió periòdica amb direcció/AMPA

 

Ajuts de menjador

Descripció del servei: Ajuts individuals de menjador per necessitat socio-econòmica (AIM)

Destinataris: Alumnes d’ensenyament obligatori que tenen necessitats/problemàtica socioeconòmica i requereixen un ajut econòmic per assistir al menjador escolar.

Objectius anuals i actuacions a realitzar:

 • · Atendre a tota la població escolar amb necessitat econòmica
 • · Atendre les més de 6.000 sol·licituds presentades i resoldre la major part a ser possible abans de l’inici del nou curs.

 

Ajuts de menjador obligatoris (MO)

Descripció del servei: Ajuts individuals de menjador amb caràcter obligatori (MO)

Destinataris: Alumnes d’ensenyament obligatori que s’han de desplaçar per anar a escola, als quals se’ls ha de garantir l’escolarització gratuïta.

Objectius anuals i actuacions a realitzar: Atendre a tota la població escolar amb necessitat econòmica

 

Ajuts de menjador alumnes amb necessites educatives

Descripció del servei: Ajuts individuals de menjador a alumnes amb necessitats educatives especials (NEE)

Destinataris: Alumnes d’ensenyament obligatori que tenen una discapacitat igual o superior al

60%. D’acord amb les instruccions del Departament d’Ensenyamentaquests alumnes tenen el mateix tractament que els de caràcter obligatori.

Objectius anuals i actuacions a realitzar: Atendre a tota la població escolar amb necessitat econòmica

 

Ajuts als centres educatius per a la realització de sortides culturals

Descripció del servei: Facilitar els servei de transport a les destinacions triades aprofitant la xarxa de vehicles que té contractat el CCT i amb la qual presta el servei de transport escolar obligatori.

Destinataris: Centres educatius de primària, secundària i educació especial dela Comarca.

Objectius anuals i actuacions a realitzar: facilitar la realització de sortides culturals als escolars de la Comarca per a conèixer l’entorn més proper

 

Premis de recerca de Batxillerat i CFGS

Descripció del servei: Premi de recerca de Batxillerat “Fundació Catalunya – La Pedrera” i Cicles Formatius de Grau Superior, XVIà Convocatòria

Destinataris:

Alumnes de 2n de batxillerat i cicles formatius de grau superior matriculats en algun dels centres de la Comarca.

Objectius anuals i actuacions a realitzar: Potenciar la recerca en l’àmbit no universitari.

 

Ajuts escoles de música

Descripció del servei: Ajuts als ajuntament de la Comarca que imparteixen ensenyament de

música al seu municipi.

Destinataris: Municipis de la Comarca.

Objectius anuals i actuacions a realitzar: Potenciar l’ensenyament musical no professional.

 

 

 • Compartir a
Consell Comarcal del Tarragonès

Consell Comarcal del Tarragonès
Carrer de les Coques,3 43003 Tarragona
Telf. 977 24 45 00 Fax 977 24 45 13
NIF. P-9300002-D