Com fer un Pla Local de Joventut

Planificar les nostres actuacions com a professionals ens ajuda a justificar allò què fem amb els recursos públics disponibles, ja que comporta una reflexió i el plantejament d'una estratègia de treball compartida amb altres agents i amb el propi jovent i a l'hora en garanteix el plantejament d'una avaluació encarada no tan sols als resultats sinó a tot el procés.

Per això els Plans Locals de Joventut són una eina de planificació estratègica bàsica per assolir polítiques de joventut municipals de qualitat, amb la màxima eficàcia i eficiència.

La seva temporalització actualment és recomanable de 4 anys i anualment es desenvolupen els seus plans d'actuació amb una planificació més concreta que es revisa i reorienta si és necessari en funció de la situació i necessitats actuals.

La Direcció General de Joventut considera un requisit imprescindible la seva existència per obtenir el seu suport econòmic i en promou la seva elaboració amb la publicació de diversos documents i l'assessorament dels seus tècnics des de les respectives seus territorials.

 Alguns d'aquests documents totalment recomanables són:

Aquest Pla Local ha de contenir uns apartats bàsics, dels quals en teniu una proposta que podreu descarregar-vos en aquest enllaç, i que concreten el desplegament al territori del marc teòric i estratègic a nivell de tot Catalunya, el Pla Nacional de Joventut. 

De la mateixa manera a l'hora de realitzar la memòria final i justificació tant del pla com dels projectes es pot trobar suport documental i especialment assessorament específic tant al Consell Comarcal com a la Coordinació Territorial de Joventut corresponents. 

Per a qualsevol tipus d'assessorament, en el cas dels municipis del Tarragonès es poden adreçar al Servei Comarcal de Joventut del Consell Comarcal o bé a la Coordinació Territorial de Joventut a Tarragona (Carrer Sant Francesc, 3, 1r pis).

 

                
  • Compartir a
Consell Comarcal del Tarragonès

Consell Comarcal del Tarragonès
Carrer de les Coques,3 43003 Tarragona
Telf. 977 24 45 00 Fax 977 24 45 13
NIF. P-9300002-D