Autorització i funcionament de les instal·lacions juvenils

A l'apartat "T'interessa", hi ha la normativa relativa a les instal·lacions juvenils, tant la modificada Llei 38/1991, de 30 de desembre, d'instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves, com el DECRET 16/2022, d'1 de febrer, d'instal·lacions juvenils i de modificació del Reglament de campaments juvenils, aprovat pel Decret 203/2013, de 30 de juliol i vigent des del 23 de febrer de 2022.

Per posar en marxa una instal·lació juvenil (cal llegir detingudament quins tipus d'instal·lacions s'acullen a la normativa) cal fer una comunicació a través del Canal Empresa.

Igualment, el nou tràmit també és accessible des de la pàgina de la Xarxa Catalana d’instal·lacions juvenils mitjançant l’enllaç ja existent.

A partir d’ara, els canvis a les instal·lacions ja existents no s’han de comunicar al Consell Comarcal, sinó que l’ha de comunicar la titularitat de la instal·lació mitjançant aquest tràmit del Canal Empresa. Per a descarregar el formulari i tramitar la comunicació cal tenir un certificat digital o l’idCAT Mòbil; també cal que la titularitat signi el formulari amb aquest certificat digital, que pot ser de: persona física, persona jurídica o persona vinculada.

A partir d’ara, la inscripció dels canvis en el Registre serà certificada per l’Oficina de Gestió Empresarial (OGE) i comunicada a la persona o entitat titular de la instal·lació. El Consell Comarcal ha de verificar, en qualsevol moment i a partir de la data de la inscripció, si les dades comunicades i els fets declarats s’ajusten a la realitat i en cas que no sigui així declarar inefectiva la resolució d'inscripció de la instal·lació realitzada a instàncies de la OGE.

Per a aquelles instal·lacions que ja estan registrades a la Xarxa d'Instal·lacions Juvenils, en aquest enllaç adjuntem quins són els principals canvis respecte a la normativa que ha estat vigent fins al 22 de febrer de 2022.

 

  • Compartir a
Consell Comarcal del Tarragonès

Consell Comarcal del Tarragonès
Carrer de les Coques,3 43003 Tarragona
Telf. 977 24 45 00 Fax 977 24 45 13
NIF. P-9300002-D