Altres serveis

 • Sanitat ambiental

  El Consell, en col·laboració amb els ajuntaments afectats i amb el Departament d’Agricultura i el Departament de Medi Ambient de la Generalitat, du a terme actuacions de lluita contra plagues com la processionària del pi o el barrinador de l’avellaner.

  Així mateix, en col·laboració amb els municipis afectats i el Departament de Salut, du a terme accions contra insectes com per exemple el mosquit tigre o la mosca negra, que afecten la salut i el benestar de les persones.

 • Campanyes de sensibilització ambiental

  Per tal d’incentivar la població en la recollida selectiva de residus en origen, i comptant amb aportacions provinents d’ECOVIDRIO i d’ECOEMBES, el Consell Comarcal regularment du a terme campanyes dirigides a determinats teixits socials. Així, de vegades es fan accions per als escolars, de vegades es fan accions porta a porta, de vegades xerrades per a la gent gran....

 • Recollida d’olis domèstics usats

  L’oli és un residu que si no es gestiona adequadament afecta negativament el medi, el sòl, les aigües i les depuradores d’aigües residuals. Per això, en col·laboració amb diferents municipis i l’empresa Bionet, s’encarrega de la recollida, gestió i transformació en biodièsel.
  Adreces recollida d'olis domèstics usatsNova finestra

 • Festes ambientalitzades

  El Consell, per tal de limitar els residus que s’utilitzen en esdeveniments gastronòmics festius, i en col·laboració amb l’Agència de Residus de Catalunya, ofereix als municipis vaixelles compostables (plats, gots, coberts) i gots reutilitzables. Així mateix, un grup d’educadors ambientals informa els comensals de què han de fer amb la vaixella un cop acabi l’àpat.

 • Festa de l’arbre

  Cada any el Consell organitza en un municipi diferent la Festa de l’Arbre, coincidint amb l’arribada de la primavera.

 • Gestió ambiental de les platges de la comarca

  Tots els municipis costaners de la comarca, a excepció de Vila-seca, tenen implantat un sistema de gestió ambiental de les seves platges, impulsat pel Consell Comarcal. Es tracta de fer de les platges del Tarragonès uns indrets sostenibles on, a més de la salubritat de la sorra i de les aigües i de la qualitat dels serveis que s’hi donin, es gestionin correctament tots aquells elements que en formen part (com per exemple les aigües de les dutxes, les papereres per a la recollida selectiva de residus, l’enllumenat, els sorolls dels bars, etc.)

 • Informes comercials

  D’acord amb el que estableix el Decret 378/2006, de 10 d’octubre, pel qual es desplega la Llei 18/2005, d’equipaments comercials, el Consell Comarcal ha d’emetre informe sobre la implantació de grans superfícies comercials.

 • Agrupació de defensa forestal

  El Consell Comarcal assumeix la secretaria i la intervenció de l’Agrupació de Defensa Forestal (ADF) dels municipis del Catllar, la Nou de Gaià, Renau, Salomó i Vespella de Gaià, la qual té per objecte fonamental prevenir els incendis forestals

 • Compartir a
Consell Comarcal del Tarragonès

Consell Comarcal del Tarragonès
Carrer de les Coques,3 43003 Tarragona
Telf. 977 24 45 00 Fax 977 24 45 13
NIF. P-9300002-D