Oficina Tècnica Ambiental Comarcal (OTAC)

D’acord amb el que estableix la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control de les activitats, aquells municipis que no disposin d’Oficina Tècnica Ambiental Municipal hauran de delegar en el Consell Comarcal de la seva demarcació l’elaboració dels preceptius informes ambientals corresponents a les activitats de l’annex II de l’esmentada Llei.

Els informes de l’OTAC són vinculants pels Ajuntaments, i amb altres que el municipi ha de sol·licitar a diferents administracions, serveixen de base per a l’atorgament de la llicència ambiental sol·licitada pel titular de l’activitat a instal·lar.

L’OTAC del Tarragonès dona servei a tots els municipis de la Comarca, excepte a Tarragona i Salou, que disposen d’una Oficina Municipal pròpia, i la seva finalitat essencial és garantir que les activitats de l’annex II esmentat, que es vulguin implantar o s’hagin implantat al Tarragonès, siguin respectuoses amb el medi ambient, acompleixin les normatives en vigor, i respectin les persones, els seus béns i l’entorn en el que es trobin. 

El plenari comarcal de data 27 de novembre de 2018 va aprovar la modificació de l’ordenança fiscal de la taxa per a l’elaboració d’informes de l’OTAC del Tarragonès, i a partir del mes de gener de 2019 totes les sol·licituds d’informes i pronunciaments tècnics dels expedients que entrin a l’OTAC (independentment de la data del seu registre inicial) seran gravades amb una taxa de 375 euros. Cal recordar que amb anterioritat la taxa arribava segons el cas fins a 500 euros.

  • Compartir a
Consell Comarcal del Tarragonès

Consell Comarcal del Tarragonès
Carrer de les Coques,3 43003 Tarragona
Telf. 977 24 45 00 Fax 977 24 45 13
NIF. P-9300002-D