Dissabte 20 de Juliol de 2024

Servei Integrat Mediambiental (SIM)

El Servei Integrat Mediambiental (SIM) va adreçat a tots els municipis del Tarragonès (excepte Salou, Tarragona i Vila-seca) i comprèn tot un conjunt de prestacions: des de la recollida i eliminació del rebuig fins a la neteja viària, passant per la recollida selectiva de paper/cartró, vidre, envasos i matèria orgànica, la gestió de deixalleries, la neteja d'abocaments incontrolats, la recollida de restes de poda, la recollida de paper comercial porta a porta, la neteja de grafits, etc.

Cada municipi, segons les seves característiques i necessitats, ha triat del SIM els serveis que vol, i pot disposar de tots d'acord amb uns preus unitaris aprovats al seu dia.

  • Recollida, transport i eliminació de rebuigEl rebuig és recollit dels contenidors soterrats o de superfície i és dut a un abocador controlat degudament autoritzat per l’Agència de Residus de Catalunya. Recollida de voluminosos 2024
  • Recollida, transport i valorització de paper/cartró, vidre, envasos i matèria orgànica. Aquestes quatre fraccions són recollides, separadament, dels contenidors situats a la via pública (soterrats i de superfície) i són dutes a plantes autoritzades per l’Agència de Residus per a la seva valorització i posterior reutilització.
  • Poda. Les restes de poda, a més de ser necessàries per a l’elaboració de compostatge amb la matèria orgànica d’origen domiciliari, representen un gran tonatge en el còmput total dels residus. El fet de recollir-les separadament i valoritzar-les és, doncs, fonamental per a la bona marxa del sistema.
  • Paper/cartró comercial. El cartró comercial es recull porta a porta als establiments dels municipis que així ho han demanat.
  • Neteja viàriaLa neteja viària s’adapta a les necessitats de cada municipi. Així, pot ser de caràcter puntual o de caràcter regular. Així mateix, pot ser manual, mitjançant màquina escombradora/aspiradora i mitjançant aigua a pressió.
  • Neteja de grafits, neteja d’abocaments incontrolats, WC químics… Cada municipi demana aquests serveis al Consell, en funció de les seves necessitats i a un preu unitari prèviament conegut.
  • Servei de deixalleries. A hores d’ara el Consell gestiona sis deixalleries fixes i una de mòbil. Les deixalleries admeten tota classe de residus excepte la matèria orgànica d’origen municipal i industrial, els residus radioactius i els residus explosius. Les quantitats que s’hi poden dipositar i la població a qui va dirigit aquest servei queden establertes al Reglament regulador de la gestió i ús de les deixalleries supramunicipals. Cal recordar que el servei de deixalleria és gratuït per als usuaris que les utilitzen.

Modificació Reglament 

Modificació article 7 del Reglament

Adreces i horari deixalleries

Localització deixalleries a la comarca

Calendari de la deixalleria mòbil 2024

Calendari deixalleries fixes 2024

 

  • Compartir a
Consell Comarcal del Tarragonès

Consell Comarcal del Tarragonès
Carrer de les Coques,3 43003 Tarragona
Telf. 977 24 45 00 Fax 977 24 45 13
NIF. P-9300002-D