COMUNICAT EN RELACIÓ AL NOU SISTEMA DE GESTIÓ DELS MENJADORS ESCOLARS

Arran de l'alarma creada i dels dubtes sorgits en relació al nou sistema de gestió dels menjadors escolars de la comarca, el Consell Comarcal del Tarragonès (CCT) vol puntualitzar els següents aspectes:
COMUNICAT EN RELACIÓ AL NOU SISTEMA DE GESTIÓ DELS MENJADORS ESCOLARS

Un dels menjadors gestionats pel Consell.

Tarragona, 16 de gener de 2022 - En primer lloc, des del CCT volem manifestar que la decisió de recuperar la gestió de la competència dels menjadors, que fins aquest curs 2022-23 han portat a terme algunes AFA de les escoles de la Comarca, és conseqüència de l’aplicació de l’Acord de Govern  de la Generalitat de Catalunya de data 31 d’agost de 2022, que així ho especifica i detalla. Aquest Acord de Govern deriva, alhora, de l’Informe 3/2022, de 27 de juny, de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya en què conclou que el servei de menjador escolar a Catalunya no pot ser objecte d’atribució a entitats privades, com són les AFA.

Davant això, el Consell Comarcal del Tarragonès s’ha limitat doncs a donar compliment al marc normatiu que ha aprovat el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya en relació a la modalitat de prestació del servei de menjador.

En segon lloc, conscients que aquesta nova situació pot suposar un malestar a les AFA, les quals fins ara venien gestionant de forma directa aquests serveis, i amb la voluntat sempre de treballar plegats, en un clima de proximitat, confiança i sumant esforços, el CCT hem programat una reunió el proper 25 de gener amb les associacions de famílies per tal d’abordar el tema i resoldre tots els dubtes que siguin precisos. De la mateixa manera, el 31 de gener també s’ha convocat una reunió amb els directors/es dels centres educatius de la nostra comarca on la gestió del servei de menjador la porta l’AFA amb la mateixa finalitat de facilitar tota la informació necessària, resoldre dubtes, i establir un clima de treball conjunt que beneficiï en última instància als nostres infants.

Per acabar, dir que el Consell Comarcal del Tarragonès seguirem vetllant, com ha fet fins ara, per un servei de menjador de qualitat, proper i d'acord a les necessitats dels infants com està duent a terme des de fa temps en moltes altres escoles de la comarca.

  • Compartir a
arxivat sota: ,
Consell Comarcal del Tarragonès

Consell Comarcal del Tarragonès
Carrer de les Coques,3 43003 Tarragona
Telf. 977 24 45 00 Fax 977 24 45 13
NIF. P-9300002-D