Divendres 14 de Juny de 2024

CONEIX LA DOCUMENTACIÓ QUE NECESSITES PER OBTENIR EL TEU idCAT

Recordeu que també caldrà dirigir-vos a una Entitat de Registre idCAT per tal de comprovar la vostra identitat.
CONEIX LA DOCUMENTACIÓ QUE NECESSITES PER OBTENIR EL TEU idCAT

idCAT garanteix la teva identitat.

L’idCAT certificat et permet accedir i signar tràmits amb l’ordinador i garanteix la teva identitat a Internet. Per obtenir l’idCAT, segons la Llei 6/2020, d’11 de novembre, i les condicions d’ús del servei, només cal tenir 18 anys o més i disposar algun dels següents documents d’identificació en estat vigent (original i fotocòpia):

  • DNI (de qualsevol dels països membres de l’Espai Schengen),
  • Passaport
  • NIE (ha de tenir fotografia, si no, cal aportar document addicional)

A més, també cal disposar d’una adreça de correu electrònic. Recordeu que també caldrà dirigir-vos a una Entitat de Registre idCAT per tal de comprovar la vostra identitat.

Per emetre l’idCAT Certificat només s’accepten els documents d’identificació enumerats en el llistat anterior.

Tramitació per part de persones estrangeres

Les persones estrangeres poden acreditar el número de NIE mitjançant l’aportació dels següents documents:

  • TIE: a més del NIE té una fotografia i, per tant, serveix per emetre l’idCAT amb aquesta targeta. Tingueu en compte la vigència dels documents d’identificació.
  • Certificat de registre de ciutadà de la Unió Europea: és necessari aportar un altre document oficial amb una fotografia (per exemple passaport o DNI del país d’origen).
  • Les administracions tenen configurades les seves aplicacions per a permetre la tramitació electrònica amb els certificats fets amb NIF i NIE; en canvi, no és habitual que permetin l’accés amb certificats expedits a partir d’un passaport o DNI d’altres països. Els tràmits que es poden realitzar amb independència del document acreditatiu que consta en el certificat són els que no tenen a veure amb l’administració pública, com per exemple, la signatura de documents.

Models de documents d’identificació

El DNI acredita la identitat del titular, així com la nacionalitat espanyola del mateix. També s’accepten els documents nacionals d’identitat de qualsevol dels països membres de l’acord Schengen.

La targeta d’identitat d’estranger (TIE) és un document físic que acredita la residència legal d’un estranger a Espanya.

Certificat de Registre de Ciutadans de la Unió Europea  és un document que acredita la inscripció dels ciutadans i ciutadanes de la Unió en el Registre central d’estrangers.   Aquest document sempre haurà d’anar acompanyat d’un document amb fotografia, DNI o Passaport.

Passaport document d’identificació personal amb validesa internacional, que identifica el seu titular, expedit per les autoritats d’un país.

  • Compartir a
Consell Comarcal del Tarragonès

Consell Comarcal del Tarragonès
Carrer de les Coques,3 43003 Tarragona
Telf. 977 24 45 00 Fax 977 24 45 13
NIF. P-9300002-D