CONSELL COMARCAL I AJUNTAMENT DE VILA-SECA SIGNEN L'ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS

CONSELL COMARCAL I AJUNTAMENT DE VILA-SECA SIGNEN L'ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS

Josep Poblet i Daniel Cid en el moment de la signatura de l'addenda del conveni.

Daniel Cid, president del Consell Comarcal del Tarragonès, i Josep Poblet, alcalde de Vila-seca, han signat recentment l’addenda del conveni en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat recollits al Contracte Programa 2016-2019.

L’addenda del Contracte Programa preveu donar continuïtat als serveis en els termes dels anys anteriors i treballar conjuntament en la millora d’altres prestacions.

Així doncs, amb aquest acord s’amplia la col·laboració entre el DTSF i les Àrees Bàsiques de Serveis Socials; es segueix treballant també en els serveis d’intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents en situació de risc i les seves famílies; i es dona continuïtat al desplegament del servei de primera acollida i a les accions de suport a les persones refugiades, així com també a d’altres projectes de cohesió social.

També es continua amb la implementació del nou model de transport adaptat; s’impulsa l’elaboració de la diagnosi i el pla local de LGBTI per tal d’implementar el Servei d’Atenció Integral (SAI).

Per últim, mencionar també que s’ha creat un grup tècnic de treball per tal d’oferir el servei d’orientació i acompanyament a les famílies; es mantenen els itineraris d’inserció adreçats a les persones destinatàries de la RMI; i s’impulsen plans locals i comarcals de Joventut.

Aquesta addenda estarà vigent fins el 31 de desembre de 2019.

  • Compartir a
Consell Comarcal del Tarragonès

Consell Comarcal del Tarragonès
Carrer de les Coques,3 43003 Tarragona
Telf. 977 24 45 00 Fax 977 24 45 13
NIF. P-9300002-D