EL CONSELL COL·LABORA AMB LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER TAL DE GARANTIR EL DESPLEGAMENT DE L’ADMINISTRACIÓ DIGITAL ALS MUNICIPIS

El conveni buscar determinar i regular la col·laboració entre ambdues administracions per garantir el desplegament digital en poblacions de fins a 20.000 habitants. L'import màxim assignat en aquest conveni és de 31.350 euros en el cas el Tarragonès.
EL CONSELL COL·LABORA AMB LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER TAL DE GARANTIR EL DESPLEGAMENT DE L’ADMINISTRACIÓ DIGITAL ALS MUNICIPIS

El Consell és l’encarregat de garantir als municipis de la seva comarca del desplegament de l’administració digital.

Tarragona, 20 de juliol de 2023 - El Consell Comarcal del Tarragonès i la Diputació de Tarragona segueixen unint els seus esforços per al progrés de la comarca i de la seva gent. En aquest cas, ambdues administracions han materialitzat un conveni per garantir el desplegament de l’administració digital als municipis. La Diputació de Tarragona es compromet a facilitar al Consell Comarcal els recursos econòmics i tècnics necessaris que afavoreixin la visibilitat de l’administració digital en el seu àmbit territorial. A més, també es busca impulsar l’aplicació del reial decret 311/2022, de 3 de maig, pel qual es regula l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS) en els ens locals de fins a 20.000 habitants. Per la seva part, el Consell és l’encarregat de garantir als municipis de la seva comarca del desplegament de l’administració digital.

L'import màxim assignat en aquest conveni és de 31.350 euros en el cas el Tarragonès. Les despeses a finançar són les derivades del personal que el Consell Comarcal tingui adscrit al projecte i les corresponents a la contractació de serveis directament relacionats amb els compromisos adquirits pel Consell.

Seguiment, disseny i implementació del pla

El Consell Comarcal del Tarragonès ha de fer el seguiment de l’acompliment del Pla d’adequació a l’ENS i l’acompanyament als municipis que ja se’ls ha fet aquest pla d’adequació. A més, també ha de dissenyar i implementar un quadre de seguiment de les actuacions relatives a l’Esquema Nacional de Seguretat, així com també ha de treballar de manera col·laborativa amb la definició dels continguts del nou disseny de les webs municipals per tal que els ajuntaments compleixin amb les obligacions de publicitat activa i de rendició de comptes a la ciutadania.

  • Compartir a
Consell Comarcal del Tarragonès

Consell Comarcal del Tarragonès
Carrer de les Coques,3 43003 Tarragona
Telf. 977 24 45 00 Fax 977 24 45 13
NIF. P-9300002-D