EL CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONÈS APROVA EL SEU PRESSUPOST PER A L’EXERCICI 2022

La sessió plenària celebrada el dia 21 de desembre va aprovar un pressupost de més de 17 milions d’euros. La principal inversió va destinada a les polítiques territorials i socials. A més, també se segueix amb la voluntat de continuar amb el compliment puntual dels compromisos econòmics de la institució per seguir amb la línia d’estabilitat econòmica.
EL CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONÈS APROVA EL SEU PRESSUPOST PER A L’EXERCICI 2022

Imatge de la sessió plenària telemàtica en què es va aprovar el pressupost pel 2022.

El Ple del Consell Comarcal del Tarragonès va aprovar el passat dimarts 21 de desembre el pressupost per a l'any 2022. Així doncs, de cara al proper exercici, l'ens supramunicipal gestionarà un pressupost total de 17.501.274,07 euros. El pressupost es va aprovar amb els vots a favor dels grups PSC, JxCAT, ERC-AM i En Comú Guanyem; i les abstencions de Ciutadans, PP, CUP-AMUNT i Grup Mixt.

Una de les grans característiques d’aquest pressupost és la consolidació de la tendència donada en l’exercici anterior que fa que, en termes generals, no hi hagi grans canvis respecte al pressupost presentat l’any anterior, consolidant-se la tendència iniciada al 2020.

Amb l’aprovació d’aquest pressupost el Consell referma la seva vocació de servei a les persones i als municipis de la nostra comarca, a més de voler mantenir la línia continuista i d’estabilitat iniciada en exercicis anteriors. Recordem que la institució comarcal dona servei a 22 municipis del Tarragonès, especialment als més petits, els quals es poden beneficiar dels diferents serveis mancomunats que ofereix.

Benestar Social i Ensenyament, àrees prioritàries

Dues de les àrees que tenen més pes en l’estructura pressupostària del Consell Comarcal del Tarragonès són els departaments de Benestar Social i d’Ensenyament.

L’àrea de Benestar Social i Família ha estat, tradicionalment, una prioritat de la corporació doncs d’ella depenen serveis essencials com són el Servei d'Atenció Domiciliària i Teleassistència; el Servei d’Intervenció Socioeducativa (SIS); els Ajuts d'Urgència Social per cobrir necessitats bàsiques; els programes de l’Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (EAIA); la xarxa primària o aquells destinats a dones en situació de violència, etc.

Pel que fa al departament d’Ensenyament, la seva importància recau en el fet que d'aquest departament es realitzen les gestions de menjadors escolars, així com del servei de transport escolar i de les beques menjador. En total, el Consell Comarcal del Tarragonès rebrà de la Generalitat la quantitat de 7.053.459 euros per dedicar al conjunt d'aquestes accions.

Pel que fa a aquests ajuts, l'import que la corporació destinarà a les beques menjador serà de 4.735.559 €, a repartir entre els milers d’alumnes als quals se'ls ha aprovat la seva sol·licitud de beca de cara al present curs 2021-22.

La resta de departaments de la corporació duran a terme una línia continuista en l’exercici de 2022, molt semblant a les partides destinades aquest any que estem a punt de tancar.

Els ingressos i despeses

La partida més important pel que fa als ingressos del Consell Comarcal del Tarragonès de cara al 2022 vindrà donada de les transferències corrents, que corresponen a la prestació de serveis transferits, bàsicament per part de la Generalitat. Aquesta partida suma 16.893.674,27 euros que representa el 96,53% del pressupost total i que és aportada de la següent manera: la Generalitat aporta 11.383.561,23 euros i, per tant, el 65,04%; els Ajuntaments aporten 4.282.033,39 euros que representen el 24,47%; la Diputació 962.609,45 euros que són el 5,50%, i l’apartat d’altres (empreses, particulars, etc) representen 873.070,00 euros, el 4,99%.

Pel que fa a les despeses, les partides de compra de béns corrents i serveis (6.370.317,52 €), les de personal (5.232.397,56 €) i les transferències corrents són les més destacables.

 

  • Compartir a
arxivat sota:
Consell Comarcal del Tarragonès

Consell Comarcal del Tarragonès
Carrer de les Coques,3 43003 Tarragona
Telf. 977 24 45 00 Fax 977 24 45 13
NIF. P-9300002-D