EL CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONÈS APROVA EL SEU PRESSUPOST PER A L’EXERCICI 2023

La sessió plenària va aprovar un pressupost de més de 21 milions d’euros, incrementant en gairebé 3’5 milions el pressupost de l’exercici anterior. Les principals inversions van destinades a les polítiques territorials i socials.
EL CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONÈS APROVA EL SEU PRESSUPOST PER A L’EXERCICI 2023

Les principals inversions van destinades a les polítiques territorials i socials.

Tarragona, 12 de gener de 2023 - El Ple del Consell Comarcal del Tarragonès va aprovar el passat dimarts 27 de desembre el pressupost per a l'any 2023. Així doncs, de cara al proper exercici, l'ens supramunicipal gestionarà un pressupost total de 21.137.607,48 Euros. El pressupost es va aprovar amb els vots a favor dels grups PSC, JuntsxCat i En Comú Guanyem, les abstencions dels grups comarcals del PP, Grup Mixt i C’s i els vots en contra d’ERC-AM i CUP-Amunt.

Una de les grans característiques d’aquest pressupost és la consolidació de la tendència donada en l’exercici anterior que fa que, en termes generals, no hi hagi grans canvis respecte al pressupost presentat l’any anterior, consolidant-se la tendència iniciada a començaments de l’actual legislatura.

Amb l’aprovació d’aquest pressupost el Consell referma la seva vocació de servei a les persones i als municipis de la nostra comarca, a més de voler mantenir la línia d’estabilitat iniciada en exercicis anteriors. Recordem que la institució comarcal dona servei a 22 municipis del Tarragonès, especialment als més petits, els quals es poden beneficiar dels diferents serveis mancomunats que ofereix.

Benestar Social i Ensenyament, àrees prioritàries

Dues de les àrees que tenen més pes en l’estructura pressupostària del Consell Comarcal del Tarragonès són els departaments de Benestar Social i d’Ensenyament.

L’àrea de Benestar Social i Família ha estat, tradicionalment, una prioritat de la corporació doncs d’ella depenen serveis essencials com són el Servei d'Atenció Domiciliària i Teleassistència; el Servei d’Intervenció Socioeducativa (SIS); els Ajuts d'Urgència Social per cobrir necessitats bàsiques; els programes de l’Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (EAIA); la xarxa primària o aquells destinats a dones en situació de violència, etc.

Pel que fa al departament d’Ensenyament, la seva importància recau en el fet que d'aquest departament es realitzen les gestions de menjadors escolars, així com del servei de transport escolar i de les beques menjador. En total, el Consell Comarcal del Tarragonès rebrà de la Generalitat la quantitat de 8.218.074 euros per dedicar al conjunt d'aquestes accions.

Pel que fa a aquests ajuts, l'import que la corporació destinarà a les beques menjador serà de 4.563.952,00 €, a repartir entre els milers d’alumnes als quals se'ls ha aprovat la seva sol·licitud de beca per al present curs 2022-23.

Les partides d’ingressos d’aquestes dos àrees s’han vist incrementades notablement amb el nou contracte programa del departament de drets socials i la subvenció del departament d’Ensenyament.

Els ingressos i despeses

La partida més important pel que fa als ingressos del Consell Comarcal del Tarragonès de cara al 2023 vindrà donada de les transferències corrents, que corresponen a la prestació de serveis transferits, bàsicament per part de la Generalitat. Aquesta partida suma 20.522.528,35 euros que representa el 97,09% del pressupost total i que és aportada de la següent manera: la Generalitat aporta 14.214.474,14 euros i, per tant, el 69,26%; els Ajuntaments aporten 4.915.534,56 euros que representen el 23,95%; la Diputació 810.209,65 euros que són el 3,94%; i l’apartat d’altres (empreses, particulars, etc) representen 582.310,00 euros, el 2,83%.

Pel que fa a les despeses, les partides de compra de béns corrents i serveis (9.063.501,23€), les de personal (6.238.131,00 €) i les transferències corrents són les més destacables.

  • Compartir a
arxivat sota: ,
Consell Comarcal del Tarragonès

Consell Comarcal del Tarragonès
Carrer de les Coques,3 43003 Tarragona
Telf. 977 24 45 00 Fax 977 24 45 13
NIF. P-9300002-D