EL CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONÈS COMMEMORA EL DIA INTERNACIONAL DE LES FAMÍLIES

EL CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONÈS COMMEMORA EL DIA INTERNACIONAL DE LES FAMÍLIES

D'esquerra a dreta Sara Seara, Inés Ricote i Daniel Cid en el moment d'iniciar la sessió.

El passat 15 de maig és va commemorar el Dia Internacional de les Famílies, una data en què s'ofereix l’oportunitat de conscienciar la societat en relació a  situacions en què es troben les famílies, els seus nous reptes i dificultats, així com promoure accions apropiades per a la seva millora i el seu benestar.

La Direcció General de Famílies del Departament de Treball Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, amb motiu d'aquesta celebració va organitzar, com cada any, un acte institucional per a les famílies. Enguany el tema escollit va ser “FAMÍLIES I PANTALLES-fomentem el bon us de les TIC”; amb el hastag #SortimDeLaPantalla i el lema ‘Les famílies som el millor tutorial per al bon ús de les pantalles’. La iniciativa va voler incidir en l’acompanyament educatiu dels usos de les TIC, per tal de contribuir a la convivència digital i propiciar usos respectuosos i compromesos, així com afavorir una convivència familiar saludable.

El Servei d'Orientació i Acompanyament a les Famílies (SOAF) del Consell Comarcal del Tarragonès, per tal de commemorar també aquest dia, va organitzar la conferència “El Cercle de Seguretat Parental”, al Saló de Plens de l'ens  el dimarts dia 14 de maig.

L’acte fou presidit pel Sr. Daniel Cid, president del Consell Comarcal del Tarragonès, qui va fer un breu discurs d'obertura de l'acte fent especial menció a la importància de la família com a pilar de la societat, així com ressenyar els nous models familiars existents en la societat actual. També va fer referència al tema escollit per commemorar el 15M de la Direcció General de Famílies del Departament de Treball Afers Socials i Famílies, convidant a fer una reflexió sobre l'ús que es fa de les pantalles a la primera infància.

La ponència va anar a càrrec de la Sra. Inés Ricote, psicòloga i terapeuta familiar del Centre de Teràpia Relacional i Familiar de Tarragona (CTRFT). Ricote actualment és membre de l'àrea d’infants i família. A més, és facilitadora oficial del protocol COS-Parenting per Circle of Security International a Nuevo México (EEUU).

La ponent va fer una excel·lent exposició sobre el Cercle de Seguretat Parental, un programa psicoeducatiu basat en evidències científiques sobre les relacions i el desenvolupament de l'aferrament que es desenvolupa en format grupal de 8 sessions de durada, i que està dirigit a pares, mares i cuidadors principals. Proporciona un model pràctic i comprensible sobre les necessitats emocionals dels infants i les bases de les relacions de cura (Teoria de l'aferrament). Un mapa senzill que permet, en el dia a dia, llegir les necessitats emocionals dels fills/es, de nosaltres mateixos i de la relació entre el/la progenitor/a i els/les fills/es. És un programa molt estès i conegut fora de l'Estat i que, de forma pionera al territori, s'està ofertant des del CTRFT.

Ricote també va emfatitzar sobre la importància de la primera infància que s’estén des del naixement fins als 6 anys. Aquesta suposa una de les etapes de major importància en el desenvolupament de l'infant atès que, en un interval relativament curt de temps, aquest passa de ser un individu majoritàriament indefens i sense grans possibilitats de supervivència a aprendre i adquirir pràcticament totes les capacitats físiques i mentals bàsiques i necessàries per desenvolupar-se en el món.

Per aquest motiu, és de cabdal importància l'establiment d'uns vincles afectius segurs doncs és en aquesta primera etapa quan s'estableix el vincle d’aferrament cap als seus cuidadors i que persistirà al llarg de tota la vida. Aquestes primeres experiències seran positives en la mesura que el cuidador demostri sensibilitat davant les necessitats de l'infant i predisposició a satisfer-les.

Més informació sobre el SOAF

El Servei d'Orientació i Acompanyament a les Famílies (SOAF) del Consell Comarcal del Tarragonès és un servei d'orientació i acompanyament integral per millorar-ne el benestar personal, familiar i social. Està enfocat des d'una perspectiva preventiva: detecta i reforça les capacitats i fortaleses de les famílies per afavorir relacions familiars saludables i enfortir les habilitats parentals. 

Per contactar amb el SOAF cal demanar cita prèvia mitjançant una trucada telefònica al 977 244 500 o enviant un correu electrònic a soaf@tarragones.cat

  • Compartir a
Consell Comarcal del Tarragonès

Consell Comarcal del Tarragonès
Carrer de les Coques,3 43003 Tarragona
Telf. 977 24 45 00 Fax 977 24 45 13
NIF. P-9300002-D