EL CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONÈS INCREMENTA EL SEU PRESSUPOST PER A L’EXERCICI 2021

La sessió plenària celebrada ahir va aprovar un pressupost de gairebé 18 milions d’euros. La principal inversió va destinada a les polítiques territorials i socials. A més, també se segueix amb la voluntat de continuar amb el compliment puntual dels compromisos econòmics de la institució per mantenir-la sanejada econòmicament.
EL CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONÈS INCREMENTA EL SEU PRESSUPOST PER A L’EXERCICI 2021

De cara al proper exercici, l'ens supramunicipal gestionarà un pressupost total de 17.902.439,65 euros.

El Ple del Consell Comarcal del Tarragonès va aprovar ahir el pressupost per a l'any 2021. Així doncs, de cara al proper exercici, l'ens supramunicipal gestionarà un pressupost total de 17.902.439,65 euros, gairebé 1 milió d’euros més que l’any anterior. El pressupost es va aprovar amb els vots a favor dels grups JxCAT, PSC i En Comú Guanyem; en contra d’Amunt i les abstencions d’ERC-AM i Ciutadans. Amb l’aprovació d’aquest pressupost el Consell referma la seva vocació de servei a les persones i als municipis de la nostra comarca, a més de voler mantenir la línia continuista i d’estabilitat iniciada en exercicis anteriors. Recordem que la institució comarcal dona servei a 22 municipis del Tarragonès, especialment als més petits, els quals es poden beneficiar dels diferents serveis mancomunats que ofereix.

Benestar Social i Ensenyament, departaments clau

Dues de les àrees que tenen més pes en l’estructura pressupostària del Consell Comarcal del Tarragonès són els departaments de Benestar Social i d’Ensenyament.

L’àrea de Benestar Social i Família ha estat, tradicionalment, una prioritat de la corporació doncs d’ella depenen serveis essencials com són el Servei d'Atenció Domiciliària i Teleassistència; el Servei d’Intervenció Socioeducativa (SIS); els Ajuts d'Urgència Social per cobrir necessitats bàsiques; els programes de l’Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (EAIA); la xarxa primària o aquells destinats a dones en situació de violència, etc.

Pel que fa al departament d’Ensenyament, la seva importància recau en el fet que d'aquest departament es realitzen les gestions de menjadors escolars, així com del servei de transport escolar i de les beques menjador. En total, el Consell Comarcal del Tarragonès rebrà de la Generalitat la quantitat de 7.362.846 euros per dedicar al conjunt d'aquestes accions.

Dins d'aquest departament, una de les partides que ha vist incrementada la seva dotació de cara al 2021 és la referent a les beques menjador i vetlladors escolars. Pel que fa a aquests ajuts, l'import que la corporació destinarà a les beques menjador serà de 4.688.340 €, a repartir entre els milers d’alumnes als quals se'ls ha aprovat la seva sol·licitud de beca de cara al present curs 2020-21.

Línia continuista

La resta de departaments de la corporació duran a terme una línia continuista en l’exercici de 2021, molt semblant a les partides destinades aquest any que estem a punt de tancar.

L’ocupació és una altra de les prioritats marcades en el nou pressupost del Consell Comarcal del Tarragonès per al 2021. Es preveu que abans d’acabar el proper exercici, l’ens haurà incorporat prop d’una trentena de persones contractades a través de diferents plans d’ocupació. Aquests nous treballadors disposaran de contractes de treball d’entre sis mesos i un any de durada i estaran distribuïts entre el Programa de Treball i Formació i el programa de Garantia Juvenil i altres programes finançats.

Els ingressos i despeses

La partida més important pel que fa als ingressos del Consell Comarcal del Tarragonès de cara al 2021 vindrà donada de les transferències corrents, que corresponen a la prestació de serveis transferits, bàsicament per part de la Generalitat. Aquesta partida suma 17.354.953,92 euros. Així doncs, el 66,71% dels ingressos del Consell provenen de la Generalitat; el 23,27% dels ajuntaments i en, menor mesura, de la Diputació qui aporta el 5,31%.

Pel que fa a les despeses, les partides de compra de béns corrents i serveis (6.624.706,87 euros), les de personal (5.450.824,52 euros) i les transferències corrents són les més destacables.

  • Compartir a
Consell Comarcal del Tarragonès

Consell Comarcal del Tarragonès
Carrer de les Coques,3 43003 Tarragona
Telf. 977 24 45 00 Fax 977 24 45 13
NIF. P-9300002-D