EL CONSELL CONTRACTA 30 PERSONES A TRAVÉS DE DIFERENTS PROGRAMES D'INSERCIÓ LABORAL

Al llarg del 2022, col·lectius de dones en situació d’atur, persones majors de 45 anys, persones beneficiàries de la Renda Garantida de la Ciutadania, o persones aturades de llarga durada no perceptores de prestació s’han pogut acollir a aquests programes entrant així al mercat laboral.
EL CONSELL CONTRACTA 30 PERSONES A TRAVÉS DE DIFERENTS PROGRAMES D'INSERCIÓ LABORAL

Imatge d'una atenció a la seu del Consell Comarcal del Tarragonès.

Tarragona, 10 de gener de 2023 - Al llarg de tot el 2022, el Consell Comarcal del Tarragonès (CCT) va contractar fins a 30 persones a través de subvencions del programa d'inserció laboral Treball i Formació, destinades a la realització de projectes de millora de l'ocupabilitat de les persones treballadores en situació d'atur amb especial vulnerabilitat i amb dificultats per accedir al mercat laboral de la comarca.

L’ocupació de totes aquestes persones per part de l’ens supramunicipal s’ha dut a terme en el marc de cinc programes o línies de subvenció. Es tracta dels programes de Treball i Formació per a persones majors de 45 anys; per a persones majors de 52 anys; per a persones beneficiàries de la Renda Garantida de la Ciutadania; per a Dones; i per a persones aturades de llarga durada no perceptores de prestació. Des del Departament de Promoció Econòmica del Consell Comarcal del Tarragonès s’ha treballat intensament per poder inserir laboralment a persones que formen part d’aquests programes.

Tots aquests programes estan subvencionats pel Servei Públic d'Ocupació de la Generalitat de Catalunya, pel Servicio Público de Empleo Estatal del Ministerio de Trabajo y Economia Social i pel Consell Comarcal del Tarragonès.

Programa enfocat a les Dones

Pel que fa al programa Treball i Formació per a Dones, aquest està destinat a desenvolupar projectes de millora de l'ocupabilitat del col·lectiu de dones en situació d’atur. En definitiva, l'objectiu del programa és dotar d'eines a aquelles persones que tenen més dificultats d'accés al mercat laboral a través d'accions de formació i acompanyament.

Actualment, el Consell Comarcal té contractades a 5 dones, que duen a terme tasques administratives en diferents àrees de l'ens supramunicipal.

Ocupació per a majors de 45 anys

Aquest programa va destinat a desenvolupar projectes de millora de l'ocupabilitat de persones majors de 45 anys en situació d’atur i no perceptores de prestació. En aquest sentit, actualment, el Consell Comarcal del Tarragonès té contractades a 5 persones que compleixen els requisits abans esmentats. Aquestes persones duen a terme tasques de recolzament municipal donant suport a les brigades de municipis petits del Tarragonès.

Altres programes

Per últim, els programes destinats a persones majors de 52 anys (MG52), a persones beneficiàries de la Renda Garantida de Ciutadania (PRGC) i a persones aturades de Llarga Durada (PANP) han permès al Consell Comarcal del Tarragonès donar feina a un total de 20 persones. Aquestes realitzen tasques de suport i recolzament a les brigades dels municipis petits de la comarca.

L'objectiu del programa és que les persones en situació d'atur i més allunyades del mercat de treball, o bé amb més dificultats d'accedir-hi, millorin la seva ocupabilitat, facilitant-los competències professionals mitjançant la subscripció d'un contracte laboral i el desenvolupament d'unes tasques professionals.

En aquest cas, la convocatòria es dirigeix als següents col·lectius:

  • MG52: persones de 52 anys o més que estiguin en situació d'atur inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO).
  • PRGC: persones inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO), destinatàries de la renda garantida de ciutadania.
  • PANP: persones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada, no perceptores de prestació per desocupació, inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO).
  • Compartir a
arxivat sota:
Consell Comarcal del Tarragonès

Consell Comarcal del Tarragonès
Carrer de les Coques,3 43003 Tarragona
Telf. 977 24 45 00 Fax 977 24 45 13
NIF. P-9300002-D