Dissabte 20 de Juliol de 2024

EL CONSELL PROMOU SERVEIS I INVERSIONS PROVINENTS DE LES SUBVENCIONS DEL PLA D'ACCIÓ I COOPERACIÓ COMARCAL 2020-2023 DE LA DIPUTACIÓ

L’import assignat al conveni per a cada anualitat suma gairebé 790.000 euros. La major part de la partida va destinada al programa d’assistències i serveis (705.023,52) i el restant al d’inversions (84.975,93 euros).
EL CONSELL PROMOU SERVEIS I INVERSIONS PROVINENTS DE LES SUBVENCIONS DEL PLA D'ACCIÓ I COOPERACIÓ COMARCAL 2020-2023 DE LA DIPUTACIÓ

La major part de la partida del 2020 va destinada al programa d’assistències i serveis.

La Diputació de Tarragona ha impulsat novament amb els Consells Comarcals del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre un conveni que té per objecte millorar els mecanismes de coordinació i cooperació en la prestació dels serveis municipals. L’acord serà vigent per al període 2020-2023 i preveu una assignació al Consell Comarcal del Tarragonès de 789.999,45 euros cada anualitat. L’import màxim concedit en aquest quadrienni serà doncs de 3.159.997,80 euros.

La quantitat assignada a cada anualitat es divideix en dues partides. La major part de la partida del 2020 va destinada al programa d’assistències i serveis (705.023,52) i el restant al d’inversions (84.975,93 euros). En el programa d’assistències i serveis s’inclou prestar i finançar obligatòriament actuacions d’àmbit informàtic i d’àmbit urbanístic; mentre que preveu també la prestació i finançament voluntari d’accions socials, de medi ambient, d’àmbit urbanístic, entre d’altres.

Seguint aquestes premisses, aquests són els programes que ha presentat el Consell Comarcal del Tarragonès per finançar amb l’import de la primera anualitat del conveni.

Serveis i assistències:

 • Assistència tècnica bàsica en l’àmbit de l’urbanisme i l’arquitectura
 • Programes socioculturals complementaris de l’assistència bàsica
 • Programa d'assistència social bàsica integral d'ocupació (PASO)
 • Programes socials complementaris
 • Suport i implantació administració electrònica a la comarca
 • Suport i assistència tècnica informàtica a la comarca

Inversions:

 • Ampliació, actualització i renovació material informàtic
 • Estudi camins Tarragonès-Promoció Turisme
 • Senyalització camins comarcals
 • Millora i adequació deixalleries comarcals

Aquestes actuacions suposen un cost total de 1.122.320,76 euros per a l’any 2020 al Consell Comarcal del Tarragonès, quantitat que ha estat subvencionada amb més de 789.000 euros per part del conveni amb la Diputació de Tarragona com hem esmentat anteriorment.

Els objectius del conveni

Mitjançant el Servei d’Assistència Municipal (SAM), la Diputació vol millorar i reforçar la cooperació i col·laboració interadministrativa amb els Consells Comarcals per afavorir la prestació de competències municipals, evitar duplicitats, defensar es interessos dels municipis i entitats municipals descentralitzades i impulsar la seva modernització, en especial dels de menys capacitat econòmica i organitzativa.

Els orígens de la col·laboració

El primer pas cap a aquesta cooperació conjunta va tenir lloc l’any 2013, moment en què es va signar un conveni que recollia, tant el marc general de coordinació, com els aspectes més específics de la gestió, justificació i pagament de les actuacions incloses als programes desenvolupats pels Consells Comarcals.

Un cop finalitzat el conveni, i en base a l’experiència obtinguda, les inquietuds i noves necessitats dels ens locals i la voluntat de progressar en la coordinació i en la cooperació, l’any 2016 es va signar un altre conveni que va estar vigent fins el 2019. De nou la bona experiència recollida ha impulsat a renovar aquesta col·laboració en aquest cas amb el conveni que estarà vigent fins el 2023.

 • Compartir a
arxivat sota:
Consell Comarcal del Tarragonès

Consell Comarcal del Tarragonès
Carrer de les Coques,3 43003 Tarragona
Telf. 977 24 45 00 Fax 977 24 45 13
NIF. P-9300002-D