EL CONSELL PROMOU SERVEIS I INVERSIONS PROVINENTS DE LES SUBVENCIONS DEL PLA D'ACCIÓ I COOPERACIÓ COMARCAL 2020-2023 DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

L’import assignat al conveni el 2023 va sumar gairebé 790.000 euros. La major part de la partida va anar destinada al programa d’assistències i serveis (691.249,66) i el restant al d’inversions (98.749,80 euros).
EL CONSELL PROMOU SERVEIS I INVERSIONS PROVINENTS DE LES SUBVENCIONS DEL PLA D'ACCIÓ I COOPERACIÓ COMARCAL 2020-2023 DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

La major part de la partida va destinada al programa d’assistències i serveis.

El Consell Comarcal del Tarragonès va dur a terme el passat exercici un seguit d’actuacions finançades pel Pla d’Acció i Cooperació Comarcal 2020-2023 de la Diputació de Tarragona. Concretament, al 2023 el Consell va rebre de la Diputació un import assignat de 789.999,45 euros els quals van anar destinats a diferents programes d’assistència i serveis, així com també a altres projectes d’inversions i millora de la comarca.

La major part de la partida assignada el 2023 va anar destinada al programa d’assistències i serveis (691.249,65 euros) i el restant al d’inversions (98.749,80 euros). En el programa d’assistències i serveis s’incloïa prestar i finançar actuacions d’àmbit d'administració electrònica, urbanisme, serveis socials, joventut, entre d’altres.

Programes finançats

Seguint aquestes premisses, aquests són els programes que el Consell Comarcal del Tarragonès va finançar el passat 2023:

Serveis i assistències:

 • Assistència tècnica bàsica en l’àmbit de l’urbanisme i l’arquitectura (subvenció atorgada: 58.321,37 euros).
 • Programes socioculturals complementaris de l’assistència bàsica (subvenció atorgada: 52.454,08 euros).
 • Servei mancomunat per a joves (subvenció atorgada: 61.248,69).
 • Programa d'assistència social bàsica integral d'ocupació (PASO) (subvenció atorgada: 13.234,52 euros).
 • Programa d’assistència (subvenció atorgada: 180497,89 euros).
 • Programes socials complementaris (subvenció atorgada: 216.892,52).
 • Suport i implantació administració electrònica a la comarca (subvenció atorgada: 56.886,02).
 • Suport i assistència tècnica informàtica a la comarca (subvenció atorgada: 51714,57).

Inversions:

 • Mobiliari urbà municipis comarca (subvenció atorgada: 49.824,78 euros).
 • Actualització, manteniment i millora CPD (subvenció atorgada: 44.032,52 euros).

Aquestes actuacions van suposar un cost total de 1.106.741,22 euros per a l’any 2023 al Consell Comarcal del Tarragonès, quantitat que va estar subvencionada amb 789.999,45 euros per part del conveni amb la Diputació de Tarragona com hem esmentat anteriorment.

Els objectius i origen del conveni

Mitjançant el Servei d’Assistència Municipal (SAM), la Diputació vol millorar i reforçar la cooperació i col·laboració interadministrativa amb els Consells Comarcals per afavorir la prestació de competències municipals, evitar duplicitats, defensar es interessos dels municipis i entitats municipals descentralitzades i impulsar la seva modernització, en especial dels de menys capacitat econòmica i organitzativa.

El primer pas cap a aquesta cooperació conjunta va tenir lloc l’any 2013, moment en què es va signar un conveni que recollia, tant el marc general de coordinació, com els aspectes més específics de la gestió, justificació i pagament de les actuacions incloses als programes desenvolupats pels Consells Comarcals.

Un cop finalitzat el conveni, i en base a l’experiència obtinguda, les inquietuds i noves necessitats dels ens locals i la voluntat de progressar en la coordinació i en la cooperació, l’any 2016 es va signar un altre conveni que va estar vigent fins el 2019. De nou la bona experiència recollida va impulsar a renovar aquesta col·laboració en aquest cas amb el conveni que estarà vigent fins aquest 2023.

 • Compartir a
arxivat sota:
Consell Comarcal del Tarragonès

Consell Comarcal del Tarragonès
Carrer de les Coques,3 43003 Tarragona
Telf. 977 24 45 00 Fax 977 24 45 13
NIF. P-9300002-D