Dimecres 24 de Abril de 2024

EL CONSELL SIGNA UN CONVENI AMB LES AFA DE LA COMARCA PER A L'ENCÀRREC DE LA GESTIÓ DEL SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR

La vigència del conveni tindrà efectes per a dos cursos escolars, a més de dos possibles pròrrogues, fins a arribar al màxim de 4 cursos escolars.
EL CONSELL SIGNA UN CONVENI AMB LES AFA DE LA COMARCA PER A L'ENCÀRREC DE LA GESTIÓ DEL SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR

Imatge d'un dels menjadors gestionats pel Consell Comarcal del Tarragonès.

Tarragona, 3 d'abril de 2024 - El Consell Comarcal del Tarragonès (CCT) ha signat recentment un conveni de col·laboració amb diferents Associacions de Famílies d’Alumnes (AFA) de la comarca del Tarragonès per a l’encàrrec de la gestió del servei de menjador escolar. En concret, l’acord s’ha signat amb les 38 associacions de les escoles que ja portaven gestionant aquest servei però que el conveni existent havia vençut. En aquest sentit, el passat 15 de juny de 2023 es va aprovar un nou conveni marc al qual s’han adherit totes les AFA que accepten l’encàrrec de gestió del servei de menjador.

Mitjançant aquest acord, l’AFA de cada una de les escoles signants hauran de complir i exigir el compliment a les empreses externes, de tota la normativa vigent pel que fa a menjadors escolars, tot adaptant-se a les modificacions que esdevinguin en el decurs de la vigència d’aquest conveni. També s’estableix que els contractes que realitzin les AFA amb les empreses externes de menjadors escolars han de ser d’una durada inicial màxima de dos cursos, prorrogables de curs en curs fins a un màxim de quatre.

Després de la signatura del conveni, ara les AFA tenen de termini fins el 15 de novembre per presentar la documentació indicada que permeti comprovar la correcta prestació del servei.

Durada del conveni i possibles modificacions

La vigència del conveni que ha signat el Consell Comarcal del Tarragonès amb les AFA tindrà efectes per a dos cursos escolars, és a dir el curs 2023/2024 i el 2024/2025, a més de dos possibles pròrrogues amb acord exprés del Consell Comarcal del Tarragonès, fins a arribar al màxim de 4 cursos escolars.

A petició del Consell Escolar del centre adherit o d’altres òrgans competents, el Consell Comarcal del Tarragonès podrà recuperar l’encàrrec de la gestió del servei de menjador de cara el nou curs escolar. De la mateixa manera que, prèvia audiència a l’interessat, podrà recuperar l’encàrrec també si detecta irregularitats en la gestió del servei de menjador. També cal destacar que el conveni signat preveu la constitució d’una  comissió de seguiment amb tres representants de les dues parts per garantir el correcte desenvolupament del mateix, que es reunirà sempre que una de les dues parts ho consideri necessari.

  • Compartir a
arxivat sota:
Consell Comarcal del Tarragonès

Consell Comarcal del Tarragonès
Carrer de les Coques,3 43003 Tarragona
Telf. 977 24 45 00 Fax 977 24 45 13
NIF. P-9300002-D