EL TARRAGONÈS AMB LA GENT GRAN

El Consell Comarcal vol donar un nou impuls a la gent gran, tant pel que fa a l’aspecte assistencial com en la dinamització comunitària.
EL TARRAGONÈS AMB LA GENT GRAN

Una professional atenent a una persona gran de la nostra comarca.

Tarragona, 31 d'agost de 2023 - Amb la voluntat que el Consell Consultiu Comarcal de la Gent Gran del Tarragonès (CCCGG) sigui de nou la veu de les associacions que dinamitzen a les persones jubilades i pensionistes de la nostra comarca, el Consell Comarcal del Tarragonès ha posat en marxa noves accions per impulsar aquest organisme. I és que la l’alerta sanitària arran de la pandèmia de Covid-19 va obligar a suspendre moltes de les activitats que periòdicament es realitzaven a la nostra comarca amb la gent gran. Ara, amb una situació sanitària controlada i amb la necessitat de reprendre les accions un altre cop, la Junta Permanent es va reunir el passat mes de juny a la seu del Consell Comarcal del Tarragonès acordant convocar l’Assemblea del Consell Consultiu de la Gent Gran del Tarragonès al llarg d’aquest proper mes de novembre.

Per tal de poder posar fil a l’agulla a aquesta trobada, s’està concertant visites individualitzades amb les 43 associacions que formen part del Consell Consultiu de la Gent Gran per acompanyar-les en el procés d’actualització administrativa que hagi pogut quedar obsoleta en aquests temps de menys activitat. Aquesta presa de contacte també està servint per conèixer la seva acció interna i les activitats que realitza. L’interès principal de les associacions és dinamitzar activitats lúdiques i culturals per mantenir actives les persones jubilades i pensionistes de la població, estant obertes i col·laborant amb projectes del inclusius per crear xarxa entre la  ciutadania del municipi i de la comarca.

Suport a les persones dependents

No menys prioritari, el Consell Comarcal del Tarragonès (CCT) també està dedicant esforços per garantir l’atenció de les persones dependents dels municipis de l’ABSS de Serveis Socials de la comarca. Per fer-ho, està realitzant el seguiment dels expedients de totes les persones que tenen reconeguda la situació de dependència, i al Pla Individual d’Atenció (PIA) actiu, i tinguin reconegut com a únic recurs la prestació per cuidador no professional, tal i com estableix la normativa derivada de la Llei de Dependència 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.

Per aquest motiu, des del passat mes de maig, des de l’Àrea Bàsica de Benestar Social del CCT, s’està duent a terme la direcció i el seguiment de 625 visites domiciliàries per part d’una treballadora social.

Aquest seguiment personal es fa al domicili de la persona depenent, amb l’objectiu d’identificar les necessitats, garantir o millorar els processos d’atenció, complementar la intervenció professional amb altres recursos o fer les modificacions oportunes i oferir  suport al cuidador principal de la persona depenent si es requereix.

  • Compartir a
arxivat sota:
Consell Comarcal del Tarragonès

Consell Comarcal del Tarragonès
Carrer de les Coques,3 43003 Tarragona
Telf. 977 24 45 00 Fax 977 24 45 13
NIF. P-9300002-D