ELS MUNICIPIS DEL TARRAGONÈS AVANCEN EN LA IMPLEMENTACIÓ A L’ESQUEMA NACIONAL DE SEGURETAT I EN MATÈRIA DE TRANSPARÈNCIA

Les accions dutes a terme en aquest primer semestre del 2022 s’emmarquen en el conveni de col·laboració entre la Diputació de Tarragona i els Consells Comarcals per a la implementació de l’administració digital als municipis.
ELS MUNICIPIS DEL TARRAGONÈS AVANCEN EN LA IMPLEMENTACIÓ A L’ESQUEMA NACIONAL DE SEGURETAT I EN MATÈRIA DE TRANSPARÈNCIA

Mapa Infoparticipa.

Tarragona, 27 de juliol de 2022 - Cada vegada més, l’administració està fent una aposta clara per caminar amb pas ferm i decidit cap a la digitalització, amb l’establiment de nous drets per als ciutadans que comporten noves obligacions, entre altres, per als ens locals.

En aquest nou escenari, s’emmarca el conveni que el Consell Comarcal de Tarragona va signar amb la Diputació de Tarragona per implementar l’administració digital en els ens locals de fins a 20.000 habitants, tenint en compte especialment els criteris establerts a l’Esquema Nacional de seguretat, així com tots aquells elements necessaris relacionats amb l’àmbit digital que també requereixin d’esforços interadministratius. D’altra banda, el Consell Comarcal del Tarragonès ha de facilitar que els ajuntaments compleixin amb les obligacions de publicitat activa i de rendició de comptes a la ciutadania.

L'Esquema Nacional de Seguretat (ENS) és un conjunt normatiu que possibilita crear i mantenir les condicions necessàries de seguretat en l'ús dels mitjans electrònics, mitjançant mesures que garanteixen la seguretat dels sistemes, les dades, les comunicacions i els serveis electrònics, per facilitar l'exercici de drets i el compliment de deures a través d'aquests mitjans.

Per a les entitats públiques del seu àmbit d'aplicació, allò que disposa l'ENS permet complir els principis d'actuació i els requisits de seguretat de les administracions públiques que els permetran assolir els seus objectius. Per als ciutadans, destinataris últims del servei públic, suposa la garantia que les entitats públiques amb què es relacionen reuneixen les condicions de seguretat necessàries per salvaguardar-ne la informació i els drets.

En aquest sentit, des del Consell Comarcal ja es van iniciar les primeres passes per la implementació de l’Esquema Nacional de Seguretat als municipis de la comarca que tenen ACTIO, el gestor documental que ofereix la Diputació de Tarragona, gràcies a l’anterior conveni de col·laboració per la implementació de la plataforma de serveis digitals ACTIO als municipis.

Gràcies a l’actual conveni s’ha pogut continuar amb la implementació de l’ENS a aquest municipis amb el seguiment del Pla d’adequació a l’ENS.

Paral·lelament, s’ha iniciat la implementació de l’ENS a la resta de municipis de la comarca menors de 20.000 habitants. Les primeres passes per la implementació són:

  • Nomenament del Responsable de Seguretat i Responsable de Sistemes
  • Creació del comitè de Seguretat
  • Aprovació de la Política de Seguretat
  • Auditoria interna per la diagnosi dels elements d’infraestructura i/o necessitats de
  • Seguretat de cada ajuntament

Més transparència

Pel que fa al suport per part del Consell Comarcal als ajuntaments amb les obligacions de publicitat activa de rendició de comptes a la ciutadania, uns mesos després de la signatura de l’acord de col·laboració, el resultat comença a ser palpable en aquest àmbit, i la valoració que se’n fa és d’allò més positiva. Diversos ajuntaments de la nostra comarca han augmentat significativament els ítems de transparència i, per tant, han obtingut millors resultats a Infoparticipa, l’anàlisi dut a terme pel grup d’investigació de Comunicació Sonora, Estratègica i Transparència (ComSET) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) com a reconeixement a la transparència informativa de les webs de les institucions.

Els exemples més significatius han estat els del Morell i la Nou de Gaià que han augmentat del 34,62% (2021) al 84,62% en el cas del primer; i del 30,77% al 75% en el cas del segon. Aquest increment i les millores consolidades han permès que aquests dos municipis hagin obtingut enguany el segell Infoparticipa.

Altres municipis que han augmentat el percentatge aquest 2022 han estat:

La Pobla de Mafumet: 30,77% (2021) – 71,15% (2022)

Altafulla: 36,54% (2021) – 69,23% (2022)

Roda de Berà: 48,08% (2021) – 59,69% (2022)

Vespella de Gaià: 28,85% (2021) – 57,69% (2022)

Perafort: 25% (2021) – 55,77% (2022)

La Riera de Gaià: 25% (2021) – 55,77% (2022)

Els Pallaresos: 13,46% (2021) - 38,46% (2022)

En aquest àmbit, el Consell Comarcal del Tarragonès ha ajudat als municipis de la nostra comarca a consensuar els continguts que s’han de publicar a la web, a la seu electrònica i al portal de la transparència. A més, s’ha fet un model teòric consensuat de continguts i s’ha revisat quins eren els canvis que s’havien de tenir en compte per donar compliment als requisits establerts per Infoparticipa, però també per a l’Índex de Maduresa Digital, implementant aquests continguts als municipis.

Per últim, destacar també que s’ha enfortit la col·laboració entre els Consells Comarcals i la Diputació de Tarragona per potenciar els serveis d’administració digital que vagin destinats a la ciutadania.

Aquestes tasques s’han pogut dur a terme gràcies al conveni de col·laboració entre la Diputació de Tarragona i els Consells Comarcals per a la implementació de l’administració digital als municipis, el qual, va ser aprovat per decret de Presidència, de data 04 de novembre de 2021 i el qual assigna un import màxim de 31000€ al Consell Comarcal del Tarragonès.

Enllaços d’interès

FAQ - Esquema Nacional de Seguridad (cni.es)

Infoparticipa

  • Compartir a
Consell Comarcal del Tarragonès

Consell Comarcal del Tarragonès
Carrer de les Coques,3 43003 Tarragona
Telf. 977 24 45 00 Fax 977 24 45 13
NIF. P-9300002-D