ELS MUNICIPIS DEL TARRAGONÈS MILLOREN EN LA RECOLLIDA SELECTIVA DE LA FRACCIÓ PAPER/CARTRÓ

La mitjana de material correcte dipositat en els contenidors blaus és del 92%.
ELS MUNICIPIS DEL TARRAGONÈS MILLOREN EN LA  RECOLLIDA SELECTIVA DE LA FRACCIÓ PAPER/CARTRÓ

Caracterització del cartró.

Tarragona, 31 de gener de 2023 - La darrera caracterització efectuada de cartró/paper que es recull als municipis el Tarragonès ha obtingut resultats força positius. Una caracterització es basa en realitzar un estudi per conèixer quin percentatge d’impropis porta un contenidor, en aquest cas el contenidor de cartró.

Segons la prova realitzada recentment, la mitjana de material correcte dipositat en els contenidors blaus és del 92%. Aquest percentatge suposa una millora molt significativa respecte al 74% que es va obtenir ara fa 5 anys en una altra caracterització. En total, en aquesta darrera caracterització efectuada s’han detectat 143,50 kg de cartró (la qual cosa representa un 60,42% del pes) i 75 kg de paper (un 31,58% del pes). Tots dos sumats suposen el 92% abans esmentat. Entre els impropis detectats en fer aquest anàlisi s’ha trobat 1,5 kg d’envasos, 12 kg de plàstics, 3kg de fracció vegetal i 2,5kg de materials propis de deixalleria (com ara fusta, ferralla o tèxtil).

Tot i que arribar al 100% és una tasca complexa, millorar aquest percentatge és un dels reptes que hem d’assumir entre tots, per assolir un major estalvi econòmic però, sobretot, per reduir l’impacte que els nostres residus generen al Medi Ambient.

  • Compartir a
arxivat sota:
Consell Comarcal del Tarragonès

Consell Comarcal del Tarragonès
Carrer de les Coques,3 43003 Tarragona
Telf. 977 24 45 00 Fax 977 24 45 13
NIF. P-9300002-D