eNOTUM MILLORA L'ACCÉS AL PORTAL DE CIUTADANIA

Com a més significatius, cal destacar els canvis que s'han introduit pel que fa als certificats de representant i de persona vinculada.
eNOTUM MILLORA L'ACCÉS AL PORTAL DE CIUTADANIA

Apartat de notificacions electròniques a la web del Consell Comarcal del Tarragonès.

El servei d’eNOTUM ha corregit diferents accessos que es permetien amb certificats de representant, d’empleat públic i de persona vinculada, a través del portal de ciutadania, per tal d’optimitzar-ne el seu funcionament. 

Entre aquestes millores en destaca la referent al certificat de representant. Fins ara, si una notificació a una empresa estava vinculada a una altra persona (concepte de persona vinculada), no s’hi podia accedir amb el certificat de representant. Ara s’ha corregit aquest funcionament, i si una persona té un certificat de representant de la persona jurídica o empresa destinatària de la notificació, ha de poder accedir-hi sempre, al marge de si hi ha una persona vinculada o no.

Una altra de les modificacions és la referent al certificat de persona vinculada. A partir d’ara, el certificat de persona vinculada només permetrà veure aquelles notificacions destinades al NIF de la persona física contingut en el certificat així com les notificacions a les que s’hagi vinculat aquesta persona física, coincideixi o no amb el NIF de persona jurídica del certificat.

Per últim, pel que fa al concepte de persona vinculada fins ara, quan incloiem una persona física com a persona vinculada a una notificació, aquesta persona física només hi podia accedir:

  • nivell baix: codi un sol ús
  • nivell baix/substancial/alt: certificat de representant

A partir d’ara, això s’ha corregit i les persones vinculades poden accedir a les notificacions amb qualsevol identificador vàlid de persona física en funció del nivell de seguretat de la mateixa.

Podeu trobar tota la informació detallada d'aquestes modificaions en aquest enllaç. A més, a l'apartat 'Què són les notificacions i comunicacions electròniques' de la web del Consell també hi trobareu informació que pot resultar del vostre interés. La podeu consultar aquí.

  • Compartir a
Consell Comarcal del Tarragonès

Consell Comarcal del Tarragonès
Carrer de les Coques,3 43003 Tarragona
Telf. 977 24 45 00 Fax 977 24 45 13
NIF. P-9300002-D