Dimecres 6 de Desembre de 2023

INFORMACIÓ SOBRE LA CONVOCATÒRIA DELS AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR CURS 2020-2021

S’ha establert dos procediments per a la tramitació de les sol·licituds: el model abreujat i l’ordinari, als quals s’hauran d’acollir les persones interessades en funció de quines siguin les seves circumstàncies. Les sol·licituds abreujades es poden presentar al centre docent, telemàticament o de forma presencial, amb cita prèvia, a les oficines del Consell Comarcal del Tarragonès; les sol·licituds ordinàries únicament es poden presentar al Consell Comarcal de forma presencial, també amb cita prèvia.
INFORMACIÓ SOBRE LA CONVOCATÒRIA DELS AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR CURS 2020-2021

S'ha establert dos models per tramitar les sol·licituds: abreujat i ordinari

El proper 8 de juny s’obre la primera convocatòria dels Ajuts Individuals de Menjador (AIM) per al curs 2020-2021. A través d’aquest enllaç es poden consultar les bases i els models necessaris per a la tramitació d’aquests ajuts que gestiona la corporació.

A fi efecte d’agilitzar els tràmits, i arran de la situació d’emergència sanitària que estem vivint, el Departament d’Ensenyament del Consell ha obert avui la possibilitat de sol·licitar cita prèvia per dur a terme aquests tràmits presencialment. Cal però tenir en compte abans els dos procediments que s’han establert per a la tramitació de les sol·licituds:

Model abreujat: Aquesta modalitat va adreçada únicament als alumnes que el curs passat ja van presentar sol·licitud. Els centres escolars disposaran de la relació d’alumnes que poden fer el tràmit abreujat.

Model ordinari: Aquesta altra modalitat va adreçada a les famílies que, tot i que el curs passat haguessin presentat sol·licitud, es trobin en algun d’aquests supòsits:

  • Alumnes amb custòdia compartida
  • Alumnes en acolliment
  • Han canviat els membre de la unitat familiar respecte el curs passat. Ex: un nou fill, hi ha hagut una separació, defunció, emancipació, etc.
  • Se'ls hagués denegat l'ajut per manca de documentació

A més d’aquelles famílies que:

  • No van presentar sol·licitud d'AIM el curs passat
  • Altres situacions

Com presentar les sol·licituds?

  • De forma telemàtica: A través del portal IdCAT-Mòbil. Únicament per al tràmit abreujat. En aquest enllaç s’hi pot trobar informació de l’Oficina Virtual del Tarragonès.
  • Al Centre docent: Únicament per al tràmit abreujat.
  • Presencial al Consell Comarcal del Tarragonès: Per als tràmits abreujat i ordinari. Només s’atendrà la presentació de les sol·licituds de les persones interessades que hagin sol·licitat cita prèvia. La cita prèvia es pot demanar a través d’aquest enllaç des del dimecres 3 de juny o via telefònica al 977 244 500 a partir del dilluns 8 de juny.

Termini de presentació de les sol·licituds

Pel que fa a la 1a convocatòria, aquesta anirà del 8 al 23 de juny de 2020.

I la 2a convocatòria: últim dia 18 de setembre de 2020.

Per qualsevol aclariment es pot trucar al 977 244 500 o enviar un correu a ensenyament@tarragones.cat


  • Compartir a
Consell Comarcal del Tarragonès

Consell Comarcal del Tarragonès
Carrer de les Coques,3 43003 Tarragona
Telf. 977 24 45 00 Fax 977 24 45 13
NIF. P-9300002-D