L’Oficina d’Habitatge del Tarragonès atén 11.803 consultes durant l’any 2018

L’Oficina d’Habitatge del Tarragonès atén 11.803 consultes durant l’any 2018

Durant l’any 2018 es van tramitar un total de 40 expedients de prestacions d’urgència especial -5 més que els que es van tramitar l’any 2017-.

L’Oficina d’Habitatge i la Borsa de Mediació del Tarragonès, un servei que apropa i facilita als ciutadans de la comarca l’assessorament i la gestió de serveis i ajuts relacionats amb l’habitatge, ha atès durant el 2018 un total d’11.803 consultes. D’aquestes, 6.488 han estat de forma presencial, 3.970 telefònicament i 1.345 per correu electrònic.

Una de les gestions més destacades han estat els tràmits de programes socials, que inclouen la gestió d'expedients de prestacions puntuals i urgents al pagament de l'habitatge i la gestió d'ajuts permanents per al pagaments dels lloguers.

1.291 ajuts al pagament del lloguer

Durant el termini en què les convocatòries han estat obertes, s’han gestionat i tramitat 1.292 ajuts per al pagament del lloguer (179 procedents de renovació de convocatòries d’anys anteriors i 1.113 de nova convocatòria); la qual cosa representa un increment d’un 12% respecte dels expedients gestionats el 2017. Els municipis on s’han tramitat més ajuts per al pagament del lloguer són: Salou (362), Torredembarra (356), Roda de Berà (112), Constantí (104), Creixell (86), La Pobla de Mafumet (54) i Altafulla (53).

A l’any 2017, dels 1.155 expedients d’ajuts al lloguer tramitats se’n van resoldre favorablement 1.038, la qual cosa va representar un volum de subvencions d’1.798.979,80 €. A l’espera de tancar aquestes dades referents a l’exercici del 2018, es calcula que els ajuts seran al voltant d’uns 2.100.000 €.

Un altre servei que presta l’Oficina d’Habitatge del Tarragonès és el de la Borsa d’Habitatge que gestiona el programa de mediació per al lloguer social d’habitatges desocupats que té com a objectiu posar en lloguer habitatges a un preu assequible mitjançant un servei d’assessorament i mediació entre els demandants d’habitatges de lloguer i els propietaris d’aquests habitatges desocupats. Es pretén doncs facilitar la formalització de contractes de lloguer amb un seguit de garanties i avantatges per a totes dues parts, la qual cosa permet incrementar el parc d’habitatges gestionat per les administracions públiques per possibilitar l’accés a l’habitatge de la població amb ingressos més baixos.

Durant el 2018, es van signar 15 contractes nous de lloguer, en relació a habitatges que s’incorporen a la Borsa. En total, la Borsa del Tarragonès gestiona un parc d’uns 60 habitatges a preus assequibles, distribuïts per diferents municipis de la comarca.

Augmenta el nombre d’expedients d’urgència especial tramitats

Durant l’any 2018 es van tramitar un total de 40 expedients de prestacions d’urgència especial -5 més que els que es van tramitar l’any 2017-. Cal destacar que, a diferència de la convocatòria d’ajuts al lloguer, la tramitació d’expedients d’urgència especial està oberta tot l’any. 

Comparativa d’expedients tramitats de l’Oficina d’Habitatge del Tarragonès en els darrers anys:

20142015201620172018
Ajuts rehabilitació habitatges       5 3 2 16 15
Prestacions pagament lloguer 245 643 884 1155 1291
Prestacions urgència especial 57 43 36 35 40

En relació aquestes dades, és important mencionar que a l’any 2014 es van tramitar menys expedients perquè no es va fer convocatòria nova, només la de renovació.

Comparativa d’habitatges llogats per la Borsa de mediació en els darrers anys:

20142015201620172018
Nous contractes de lloguer          18 17 22 9 15
Habitatges gestionats 52 57 58 64 62

Fins el dia 1 de març està oberta la convocatòria de renovació, mentre que la convocatòria de nous ajuts està prevista que s’obri a finals del mes de març per un període de dos mesos.A la pàgina tarragones.cat/habitatge hi ha tota la informació actualitzada.                     

Una mica més d’informació del servei

El servei està integrat dins de la xarxa d’Oficines Locals d’Habitatge (OLH) mitjançant conveni amb l’Agència d’Habitatge de Catalunya i amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona i dona servei a tots els municipis de la comarca, excepte els de Vila-seca i Tarragona, que compten amb OLH pròpia, i La Canonja, a la qual se li dona servei des de l’OLH de Tarragona.

L’Oficina informa i assessora a la ciutadania sobre totes les matèries relacionades amb l’habitatge, amb el deute hipotecari i amb altres problemàtiques generades per la pèrdua de l’habitatge (d’acord amb la Llei del Dret a l’habitatge i altra legislació vigent). A més, gestiona i tramita les línies d’ajuts del Pla per al Dret a l’Habitatge i de l’AHC (prestacions puntuals i urgents per al pagament de l’habitatge i prestacions permanents per al pagament de lloguer) i assessora en l’àmbit de les inscripcions al Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb protecció oficial.

  • Compartir a
Consell Comarcal del Tarragonès

Consell Comarcal del Tarragonès
Carrer de les Coques,3 43003 Tarragona
Telf. 977 24 45 00 Fax 977 24 45 13
NIF. P-9300002-D