L’OFICINA LOCAL DE L’HABITATGE ATÈN GAIREBÉ 1.500 PETICIONS D’AJUT AL PAGAMENT DEL LLOGUER

L’OFICINA LOCAL DE L’HABITATGE ATÈN GAIREBÉ 1.500 PETICIONS D’AJUT AL PAGAMENT DEL LLOGUER

L'horari d'atenció al públic de l'oficina és de 10h a 13h, de dilluns a divendres.

L’Oficina d’Habitatge del Consell Comarcal del Tarragonès ha atès més de 3.600 visites durant el primer semestre de 2019. En aquest període de temps l’Oficina ha rebut visites presencials i ha dut a terme tasques d’assessorament i informació a un gran volum de ciutadans del Tarragonès. Concretament, de forma presencial ha atès a 3.691 persones a més de les 106 que ha atès in situ. Les peticions d’informació a l’Oficina també han entrat via telefònica, en què s’han atès i assessorat a les més de 1.890 peticions rebudes; i per via correu electrònic en què s’han rebut 420 peticions.

Entre els tràmits que més peticions ha rebut l’Oficina hi ha la tramitació d’ajuts per al pagament del lloguer. Durant la darrera convocatòria s’han rebut fins a 1.489 peticions que es preveu es puguin resoldre a inicis de la tardor. Cal destacar a més les 21 peticions per a les prestacions d’urgència especial.

Per últim cal esmentar que s’ha rebut peticions referents als ajuts per a la rehabilitació, inclosa la inspecció tècnica, per a l’interior d’habitatges (5 peticions) a més de peticions per a les prestacions d’urgència social (5).

Serveis de l’oficina

L’Oficina d’Habitatge del Consell Comarcal apropa als ciutadans del Tarragonès l’assessorament i la gestió de serveis i ajuts en matèria d’habitatge.

Informació i atenció ciutadana:

-  Informació i assessorament a la ciutadania en totes les matèries relacionades amb l’habitatge, d’acord amb el desplegament de la Llei del Dret a l’habitatge i també les línies d’ajuts del Pla per al dret a l’habitatge.

-  Registre d’entrada de les sol·licituds relatives als programes i línies d’ajuts que gestiona l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, així com de la documentació annexa que es presenta amb les sol·licituds.

-  Assessorament i l’atenció ciutadana en l’àmbit de les inscripcions al Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb protecció oficial.

-  Atenció ciutadana en l’assessorament en el deute hipotecari i altres problemàtiques generades per la pèrdua de l’habitatge.

Programes Socials:

-  Gestió d’expedients d’ajuts per al pagament de l’habitatge (prestacions puntuals i urgents)

-  Gestió d’expedients d’ajuts de prestacions permanents per al pagament de lloguers

-  Gestió d’expedients de Renda Bàsica d’Emancipació

Rehabilitació de l’Habitatge:

-  Gestió d’expedients d’ajuts a la rehabilitació d’edificis o habitatges

Més informació i consultes

Per a tots els municipis del Tarragonès (exceptuant la Canonja i Tarragona i, en part, Vila-seca):

Oficina d'Habitatge del Tarragonès:

Carrer de les Coques, 3 - Tarragona / 977 244 500 / habitatge@tarragones.cat

L'horari d'atenció al públic és de 10h a 13h. De dilluns a divendres

  • Compartir a
Consell Comarcal del Tarragonès

Consell Comarcal del Tarragonès
Carrer de les Coques,3 43003 Tarragona
Telf. 977 24 45 00 Fax 977 24 45 13
NIF. P-9300002-D