LA CAMPANYA INFORMATIVA I DE FOMENT DE LA RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS COMENÇA A DONAR ELS SEUS FRUITS

El percentatge d’impropis dipositats en els contenidors per a paper i cartró ha disminuït novament.
LA CAMPANYA INFORMATIVA I DE FOMENT DE LA RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS COMENÇA A DONAR ELS SEUS FRUITS

Estand de la campanya en un dels municipis del Tarragonès.

Tarragona, 16 de gener de 2024- Les accions informatives, que des de fa aproximadament 10 mesos duen a terme dos informadors ambientals a tots els municipis del Tarragonès amb el servei de recollida selectiva de residus delegat en el Consell Comarcal, comencen a donar els seus fruits. Així, la darrera caracterització duta a terme per part d’una consultora externa ha determinat que el percentatge d’impropis dipositats en els contenidors per a paper i cartró ha disminuït més d’un 2% situant-se en un 5,95%. Això vol dir que prop del 94% dels residus que la ciutadania ha aportat als contenidors blaus s’han dipositat correctament. Cal recordar que en l’anterior caracterització aquell percentatge arribà al 8%.

Dels residus que s’han dipositat incorrectament als contenidors blaus cal destacar la presència de restes vegetals, amb un 0,33%, les quals han de ser dutes a les deixalleries comarcals. Alhora s’ha detectat un 0,50% de residus que pertocaria haver-los deixat als contenidors de rebuig.

El Consell Comarcal del Tarragonès, en col·laboració amb els diferents municipis, realitza cada any campanyes de foment de la recollida selectiva de residus. A l’any 2023 les accions divulgatives i d’informació que han fet els tècnics s’han complementat amb el lliurament a la població de cubells i bosses per tal de recollir diferenciadament la matèria orgànica, el paper i cartró, el vidre i els envasos. L’objectiu és que l’any 2027 com a màxim, un 40% de la totalitat dels residus que es dipositin als contenidors de la via pública corresponguin a la fracció rebuig (contenidor gris).

  • Compartir a
arxivat sota:
Consell Comarcal del Tarragonès

Consell Comarcal del Tarragonès
Carrer de les Coques,3 43003 Tarragona
Telf. 977 24 45 00 Fax 977 24 45 13
NIF. P-9300002-D