LA RECOLLIDA D'ANIMALS ABANDONATS AL TARRAGONÈS BAIXA UN 40% DE MITJANA A LA COMARCA EN 8 ANYS

LA RECOLLIDA D'ANIMALS ABANDONATS AL TARRAGONÈS BAIXA UN 40% DE MITJANA A LA COMARCA EN 8 ANYS

Alguns municipis han assolit l’abandonament ‘0’ sense realitzar cap recollida el passat 2018.

Tots els municipis de la comarca, excepte Tarragona, tenen delegat el servei de recollida d’animals abandonats (vius, ferits o morts), al Consell Comarcal del Tarragonès. Les dades que arriben arran de l’últim estudi comparatiu dels darrers exercicis són bastant esperançadores.

En 8 anys, el nombre d’abandonaments ha disminuït un 40% de mitjana a la comarca, consolidant d’aquesta manera la tendència a la baixa iniciada el 2016.

Alguns municipis han assolit l’abandonament ‘0’ sense realitzar cap recollida el passat 2018. Estem parlant, per exemple, de municipis com Renau o La Riera de Gaià. Altres també han baixat considerablement les xifres de recollida, com pot ser el cas d’Altafulla, que ha passat de 77 animals abandonats el 2011 a 7 el passat 2018. S’ha de fer esment però també a la tendència a l’alça en algun municipi concret, encara que els estudis i recomptes demostren que aquesta no és la tendència dominant. Molts cops, els animals provenen d’altres termes o són abandonats pels seus propietaris en un poble diferent al de la seva residència.

En aquesta disminució que s’esmentava abans, cal fer incís també que les ordenances municipals que s’han posat en ús estan donant bons resultats.

Com funciona el servei?

Quan un municipi detecta un animal abandonat ho comunica a l’empresa adjudicatària d’aquest servei. Uns especialistes, degudament equipats, s’encarreguen de recollir l’animal i dur-lo a les instal·lacions, autoritzades i legalitzades, on serà custodiat, alimentat i revisat per un veterinari. Així mateix, s’intentarà que l’adoptin persones que vulguin tenir un animal de companyia, sense cost per al particular.

Aquesta empresa porta un registre de sol·licituds i de seguiment de cada animal, des de la seva captura fins a la seva donada en adopció o, si s’escau per raons veterinàries, el seu sacrifici i incineració.

A més, duu a terme accions de sensibilització a diferents estaments socials, així com tallers a les escoles, etc., en aplicació del Plec i del contracte.

  • Compartir a
Consell Comarcal del Tarragonès

Consell Comarcal del Tarragonès
Carrer de les Coques,3 43003 Tarragona
Telf. 977 24 45 00 Fax 977 24 45 13
NIF. P-9300002-D