NOVA CONCESSIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE VEHICLES ABANDONATS AL TARRAGONÈS

El Consell Comarcal del Tarragonès, previ concurs, ha atorgat la concessió del servei de recollida de vehicles abandonats als diferents municipis del Tarragonès a l’empresa Grues David S.A.
L’abandonament d’un vehicle representa un important focus de contaminació ambiental, per la qual cosa és obligatori, sota la responsabilitat del seu propietari, dur-lo a un centre de desballestament. Tot i així, en els casos en que es produeix un abandonament, els municipis denuncien la localització del vehicle i el Consell Comarcal del Tarragonès fa el seguiment de localització del seu propietari i, si és el cas, procedeix a la seva retirada i desballestament controlat.
Aquest servei recau en una empresa que realitza les funcions de retirada de l’espai públic i portar el vehicle al dipòsit, custodiar-lo temporalment i, si s’escau, procedir al seu desballestament per a ferralla, prèvia tramitació del corresponent expedient de residu sòlid.
L’àmbit d’actuació actual cobreix els municipis de la Canonja, el Catllar, Constantí, el Morell, la Nou de Gaià, els Pallaresos, Perafort, la Pobla de Mafumet, la Pobla de Montornès, Renau, la Riera de Gaià, Salomó, la Secuita, Vespella de Gaià i Vilallonga del Camp.
Sortosament la sensibilitat dels ciutadans s’ha incrementat en els últims anys, i així, paulatinament, el nombre de vehicles abandonats s’ha anat reduint. En podem veure la seva evolució en el següent quadre:
Any 2009 2010 2011 2012 2013
N. de vehicles abandonats 79 51 38 24 16

Aprofitant la recollida d’un vehicle, el president del Consell Comarcal del Tarragonès, Sr. Frederic Adan, ha visitat el nou concessionari per tal de fer un seguiment de les instal•lacions i dels procediments que es segueixen.

  • Compartir a
Consell Comarcal del Tarragonès

Consell Comarcal del Tarragonès
Carrer de les Coques,3 43003 Tarragona
Telf. 977 24 45 00 Fax 977 24 45 13
NIF. P-9300002-D